Lékařství rozlišuje dva druhy takzvaných reversů – pozitivní a negativní.

Negativní revers je doklad, kterým pacient odmítá přes důrazné poučení lékařem odborný zákrok. Obzvlášť důležitý při odmítání život zachraňujících zákroků, hospitalizace, operací a setrvání v nemocnici. Ten musí obsahovat datum, hodinu kdy bylo s pacientem jednáno, podpis pacienta nebo jeho zástupce, podpis lékaře, vhodné je i svědectví nezávislého svědka a jeho podpis.

Jinak je tomu v případě druhém. Pozitivní revers – známý také jako informovaný souhlas. K jeho podpisu se přistupuje například před riskantním zákrokem a jeho podpisem pacient stvrzuje, že byl řádně poučen o možných rizicích lékařského výkonu. Pozitivní revers by měl obsahovat jméno pacienta i lékaře, informace o povaze výkonu a jeho předpokládaném průběhu, informuje o rizicích spojených s výkonem, alternativní způsoby léčby – jsou–li nějaké, vliv zákroku na pozdější pracovní schopnost či další způsob života, poučení o léčebném režimu a v neposlední řadě i prohlášení samotného pacienta, že všechny informace chápe a jim rozumí.

Negativní revers ale pro lékaře může znamenat i závažný problém. Například v situaci, kdy jej například z náboženských důvodů podepíše rodič dítěte.
„V takovém případě by se do hry musel vložit jednak právní zástupce a příslušní sociální pracovníci, protože dítě nelze brát doslova jako nemovitou věc v majetku rodičů a já si jen obtížně dokážu představit lékaře, který by například s klidným svědomím nechal zmrzačit dítě amputací nohy, když by ji šlo zachránit s použitím transfúze krve jen kvůli náboženství jeho rodičů,“ říká ředitel pardubické záchranky Pavel Svoboda.