V Pardubicích je spousta těch, kteří mají sníženou soběstačnost, ať už z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nejsou ale bezmocní, pomocnou ruku jim nabízí pečovatelská služba.

Příjemný den v „domovince“

„Pomáháme také rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci kvůli zdravotnímu stavu a potřebují pomoc jiné osoby,“ konstatovala jedna z pečovatelek.

Nejvíce pomoci ale poskytují seniorům, a to jak v domácnostech, ale také ve střediscích osobní hygieny nebo v ambulantní pečovatelské službě, tzv. „domovince“.

Lidé zde tráví čas mezi svými vrstevníky a je zajištěn dohled po celou dobu pobytu.
Největší zájem je ovšem o služby v domácnosti.

Pečovatelé pomáhají při zvládání běžných úkonů, jako je pečování o domácnost, osobní hygiena nebo zajištění stravy. Celoročně funguje rozvoz obědů, které služba odebírá z domovů pro seniory a místních vývařoven, například ze školních jídelen.

Pečovatelská služba nabízí ale i další služby, například pedikúru, dohled nad požitím léků nebo výměnu spodního prádla či úpravu a přestlání lůžka. Nedílnou součástí služeb je Linka sociální pomoci, na kterou můžete volat každý všední den od 6.30 do 17 hodin.

Okruh pomoci směřuje k zajištění základních životních a zdravotních potřeb, které si člověk neumí zajistit například při propuštění z nemocnice. Funguje také jako sociální poradna pro řešení nepříznivých situací.

Jak o služby požádat?

Zažádání o pečovatelskou službu není nijak složité.

Stačí pouze vyplnit žádost, která je k vyzvednutí na kterémkoliv z pracovišť pečovatelské služby, a nechat si ji potvrdit od svého ošetřujícího lékaře. (Dalibor Musil)