Cenu ministerstvo uděluje zaměstnancům vysokých škol za vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávání. Cílem ceny je upozornit na důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů nebo vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací.

Patrika Čermáka, který pracuje na Ústavu aplikované fyziky a matematiky, na cenu navrhl jeden ze studentů.

Wonkův most v Pardubicích
Oprava Wonkova mostu v centru Pardubic se posouvá na léto. Potrvá 11 měsíců

„Stal se jedním z nejoblíbenějších vyučujících. Hlavní náplní jeho pedagogického působení je vedení laboratoří z fyziky. Zde se významnou měrou zasadil o inovaci laboratorních úloh, návodů k nim a celkového přístupu k výuce. Studenti si dokonce po dvou semestrech vyžádali pokračování předmětu,“ uvedl student v nominaci.

Své nadšení pro vědu a výuku akademik demonstruje na univerzitních popularizačních akcích jako je Noc vědců nebo Vědecko-technický jarmark, ale také na profilu sociální sítě Instagram.

Pedagog Fakulty chemicko-technologické Patrik Čermák získal cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.Pedagog Fakulty chemicko-technologické Patrik Čermák získal cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.Zdroj: Univerzita Pardubice

„Jsem velmi rád, že můžeme touto cestou ocenit vzdělávací i výzkumnou činnost akademických pracovníků a vyzdvihnout výjimečné, motivované a talentované osobnosti z našeho vysokoškolského i vědecko-výzkumného prostředí," dodal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.