Doposud peníze na výměnu starých kotlů dostalo 289 osob, mezi které bylo celkem rozděleno 29,76 milionu korun. „Náš odbor rozvoje kontroluje vyúčtování žádostí v co nejkratším možném čase. Kompletní vyplacení žádostí z třetí výzvy předpokládáme do konce roku,“ řekla krajská radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Vyplácení kolíkových dotací bylo zahájeno v roce 2016, jsou financovány z operačního programu životní prostředí. Pardubický kraj získal v rámci 1. projektu 195 800 000 korun (1. a 2. výzva) a v rámci 2. projektu 177 900 000 korun (3. a 4. výzva). V roce 2019 se předpokládá 3. projekt. Peníze jsou určeny na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje tepla. Kotle na pevné palivo patří k nejčastějším zdrojům znečištění ovzduší, cílem kotlíkových dotací je tedy ochrana ovzduší.

Doposud proběhly tři výzvy na podání kotlíkových dotací a všechny s velkým zájmem. V každé výzvě podalo žádost okolo tisícovky lidí. Čtvrtá výzva je naplánovaná na září, zbývá na ni 74 milionů korun.

Pro získání kotlíkové dotace existuje několik podmínek. Žadatel musí být fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji.

Dotace může být také poskytnuta jenom těm, kteří k vytápění objektu využívají primárně kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy či bez určení emisní třídy, nikoliv kamna, krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel.

Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel v novostavbě, kde se nejedná o výměnu.