Jde se o snahu města odkoupit zařízení o kapacitě až 20 tisíc tun spálených odpadů ročně, stojící na návětrné straně města. Záměrem je spalovnu zrušit vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti obytné zástavby, emise z ní by znamenaly další zhoršení životního prostředí Pardubicka, vzrostlo by zatížení silnic dovozem odpadů do spalovny a nebezpečných zbytků na skládku do Čáslavi a nelze ani vyloučit její havárii. Petici proti spalovně podepsalo skoro 50 tisíc lidí.

Již v roce 2012 jsem navrhoval odkoupení spalovny. Tehdy se jednalo o částku 8 milionů korun. Město ale odkup nevyjednalo. V minulém roce zastupitelstvo schválilo odkoupení spalovny za požadovaných 35 milionů korun. Nebylo ale schváleno uvolnění potřebné částky z rozpočtu města. Byla také schválena veřejná sbírka, ale město ji oficiálně nezahájilo. Přesto od některých občanů obdrželo dary na odkup spalovny.

Městem bylo osloveno více než 20 obcí se žádostí o potvrzení veřejného zájmu na odkupu spalovny a finanční spoluúčast, ale podporu slíbily pouze Srnojedy a Rybitví. Za největší zklamání lze asi považovat odmítnutí ze strany města Lázní Bohdanče, vzhledem k tom, že objekt spalovny se nachází v blízkosti léčebných lázní.

V zájmu objektivity připomínám také některé další negativní reakce k záměru odkoupit spalovnu: Rada městského obvodu Pardubice II (Polabiny) nepodpořila záměr, finanční výbor zastupitelstva města jako celek se vyslovil proti odkupu a podle některých odborníků je cena spalovny pouze 6,1 milionu korun.

Na zasedání zazněly hlasy na podporu odkupu, ale také odmítavé argumenty. Vyčlenění 35 milionů korun na odkoupení spalovny opět nebylo schváleno. Pro hlasovalo jen 18 zastupitelů, ale potřebných bylo 20 hlasů.

Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic