Projekt, podpořený dotací z evropského Fondu soudržnosti, dobuduje kanalizační systém v šesti obcích a ve dvou zrekonstruuje čističky odpadních vod. Skončí v roce 2010. Jedním z jeho účastníků jsou Holice. Novou kanalizaci zde potřebují čtyři městské části. Práce začnou v říjnu a letos se počítá s částí Podhráz. V roce příštím se aktivita přesune na Podlesí a na Kamenec, a nakonec přijdou na řadu Staré Holice.

Součástí projektu jsou kanalizační řady a přípojky. Řady zafinancuje investor, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, za přispění zúčastněných obcí. Přípojky pro nemovitosti, a tudíž jejich financování, jsou ale obecně záležitostí vlastníků. Ti si je také budou muset zaplatit.

Existují však důvody, které hovoří pro účast městských financí.

Předně je to skutečnost, že řada vlastníků má likvidaci nebo odvedení splaškových vod vyřešenu. Tato varianta se týká části Starých Holic.

Nemovitosti jsou ale napojeny na nevyhovující kanalizační potrubí, navíc určené jen pro dešťové a balastní vody. Napojení nemovitostí však proběhlo s vědomím města a proto vlastníci nemají potřebu financovat přípojky nové.

Náklady tak plně ponese město. Další důvod je, že vlastníkem může být důchodce nebo osoba nesolventní. V případě Holic jde asi o desetinu případů. I zde ale město vypomůže.

Oba případy účasti městských financí město vyčíslilo na pět milionů korun.

V letošním rozpočtu je pak ještě vyčleněnö dva a půl milionu jako příspěvek pro investora. Celá akce si v Holicích vyžádá asi 72,5 milionů korun.

Město se bude podílet desetinou, splatnou ve třech letech. Každý rok tedy Holice zaplatí dva a půl milionu. Vlastníci, kteří si budou muset přípojky zaplatit ze svého pak budou mít na výběr. Buď využijí nabídku firmy, která vzejde z výběrového řízení, nebo realizují přípojku ve vlastní režii.