Nejvíc z toho půjde do nemocnice v Chrudimi (93,5 milionu) a Ústí nad Orlicí (70,5 milionu), které jsou v nejhorší finanční krizi. Původně měly dostat ještě víc, šest milionů z celkové částky ale na poslední chvíli krajští zastupitelé přesunuli na účet Krajské nemocnice v Pardubicích. Ta tak dostane 66 milionů. O zbytek se podělí nemocnice ve Svitavách a v Litomyšli.

„Přerozdělení peněz nemá nic společného s oceněním kvality nemocnice, ale odvíjí se podle dosavadního hospodaření,“ řekl krajský radní Josef Janeček odpovědný za zdravotnictví.

Finanční injekce přichází před poslední fází transformace všech pěti krajských nemocnic na akciové společnosti. Od jejich nového statutu si kraj slibuje lepší hospodaření.

Transformaci nemocnic schválili zastupitelé kraje koncem loňského roku. Pardubický kraj je zřídil jako příspěvkové organizace a všechny skončily minulý rok v záporných číslech. Celková kumulovaná ztráta se vyšplhala na 376 milionů korun.

Královéhradecký kraj své nemocnice převedl na akciové společnosti již před čtyřmi lety. Od té doby podle kraje hospodaří v plusu. Zdravotníci z Pardubického kraje však proti transformaci protestují. Obávají se zhoršení péče a snížení platů.