„Přiznání ochrany znamená, že používání označení Pardubický perník by bylo napříště vyhrazeno pouze zdejším výrobcům. Nemohlo by tak už dojít ksituaci, kdy se pod tímto názvem prodává perník vyrobený vHradci Králové, Praze nebo dokonce vPolsku,“ uvedl pardubický vicehejtman Roman Línek.
 
Podle vicehejtmana Línka má pečení perníku vPardubicích mnohaletou nepřerušenou tradici. Proto označení „Pardubický perník“ dodává zdejšímuvýrobkům punc kvality a originality. „Získání zeměpisného označení je obrovská prestiž pro celý kraj. Pardubický perník je vcelorepublikovém měřítku velmi známý a oblíbený,“ dodává vicehejtman.
 
Prvním českým výrobkem, kterému byla přiznána ochrana zeměpisného označení vEvropské unii, byly Štramberské uši. Tento týden byl ochranný název přiznán Hořickým trubičkám. Zájem o uznání geografického označení mají také Pohořelický kapr, Žatecký chmel, Karlovarské oplatkynebo Lomnické suchary.