Čekají jej také konzultace sholandskými partnery. Cílem projektu, na němž se výraznou měrou podílí i další partnerské město Pardubic, nizozemský Doetinchem, je zkvalitnění veřejné správy v Perniku a větší otevřenost tamní radnice vůči veřejnosti.
„Projekt získal vrámci programu Logo East od nizozemského svazu měst a obcí VNG International dotaci téměř 100.000 euro. Ztěchto prostředků jsou hrazeny náklady na organizaci seminářů, například doprava účastníků, částečně jsou určeny také na pokrytí investic na nově vznikajícím pracovišti service desk, zejména na jeho software a hardware,“ řekl vedoucí kanceláře primátora Michal Zitko.
Projekt snázvem „Pernik Goes Forward“ je založen na sérii odborných seminářů, během nichž se bulharští úředníci seznamují sfungováním radnic vjiných evropských zemích. Jejich úkolem je přenést nabyté vědomosti na vlastní radnici. Městský úřad vPerniku by po skončení projektu měl citelně zlepšit svůj vztah k veřejnosti. Měl by například přijmout obdobu našeho etického kodexu, vytvořit pro své klienty jakéhosi průvodce úřadem a zejména po vzoru západoevropských municipalit vybudovat zcela nové pracoviště, takzvaný service desk, tedy místo, na němž návštěvník najde pod jednou střechou všechny agendy, které si potřebuje vyřídit ve vztahu k úřadu.
Projekt byl připraven vloňském roce vNizozemsku, následně začal vsamotném Bulharsku. „Dokončen bude letos vzáří. Vté době už by měl service desk vPerniku řádně fungovat,“ dodal vedoucí úseku vnějších vztahů David Koppitz.