Kauza e-mail
Muž, kterému se nezdálo, jak strážníci zaparkovali služební vozidlo, sepsal stížnost. Velitel výkonu služby Petr Střítezský po prověření faktu, že hlídka v místě prováděla zákrok proti pachateli, podal svému nadřízenému Pavlu Čejkovi vysvětlení, které ale v interní komunikaci vylepšil o vulgární přívlastek na adresu stěžovatele. Vulgární část zprávy však zástupce ředitele 
v textu e-mailu přehlédl a i s odpovědí přeposlal tazateli. Události se vzápětí chytili někteří notoričtí stěžovatelé na městskou policii. Jeden z nich, bývalý městský strážník, dokonce ve městě začal organizovat takzvané demonstrace nespokojených občanů, které se na veřejnosti měly vydávat za spontánní reakce obyvatel města.

Personální změny se dotýkají dosavadního zástupce ředitele Pavla Čejky a Petra Střítezského. Právě jejich jména byla hojně zmiňována v kauze  e-mail.

Trestáni již byli

„Jejich odchod ale nemá s kauzou e-mailu nic společného, za to již byli oba dva dostatečně potrestáni v minulosti, a to jak profesně, tak i v osobní rovině. Chystaná změna je mým rozhodnutím týkající se reorganizace pracovní náplně vykonávané na těchto pozicích," uvedl pro náš Deník ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl.
„Oba na své funkci  pracovali dobře a krom zmiňovaného e-mailu, který beru jako profesní pochybení, si jich jako lidí  vážím. Pavel Čejka už má nárok na důchod o který požádal, Petr Střítezský může i nadále zůstat ve výkonu služby v městské policii," dodal Rostislav Hübl. Organizační změny v Městské policii Pardubice mají za cíl přestavět dosavadní zavedený systém.

Leccos bude jinak

Městská policie Pardubice od září představí nově vytvořené tiskové a preventivní oddělení. Zároveň s tím budou také prezentovány nové webové stránky městské policie.
„Zástupce ředitele má zastupovat ředitele, být i přítomen v terénu, nikoliv vyřizovat agendu tiskového mluvčího, proto  na tuto pozici budu vypisovat výběrové řízení," vysvětlil Rostislav Hübl.
Podle něj je potřeba zefektivnit komunikaci městské policie a občanů. K tomu má pomoci právě nové tiskové a preventivní oddělení i web.

Vysvětlí měření

„Podle mého názoru má občan mít více informací o tom, co městská policie dělá, ale také proč konkrétní věci dělá. Například chceme předem zveřejňovat, ve kterých úsecích budeme měřit rychlost, ale dát potom i na vědomí, jak měření dopadlo a jaké pro něj byly důvody – často nás o něj totiž žádají například malé radnice, nebo samotní občané. To je to, na co se často zapomíná," nastínil chystané změny Hübl.