Takové závěry vyplynuly z personálního auditu, který pro kraj zpracovala agentura Brand Brothers. Průzkum má doplnit koncepci zdravotnictví.

Zaměstnanci sice nejsou zcela spokojeni, nicméně po jiné práci se většinou neohlížejí, neboť by si příliš nepomohli. „Ve většině případů by svou nemocnici nevyměnili, protože se domnívají, že situace v jiných nemocnicích není lepší,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová. Zdravotníkům se také nechce za prací dojíždět.

Podle Tauberové je v první řadě zapotřebí zdravotníky spravedlivě ohodnotit. Změnu by měl doznat systém motivace a odměňování. Průměrná hodinová mzda v pěti zkoumaných nemocnicích činila 154 korun. Lékaři dostávají za hodinu 251 korun, všeobecné sestry a porodní asistentky 153 korun, sanitáři v průměru stokorunu.

Základní hrubé mzdy lékařů vloni významně vzrostly s výjimkou Litomyšlské nemocnice a pohybovaly se od 36 000 do 47 000 korun měsíčně. Se započtením služeb a přesčasů však činily až 54 000 korun. Mírně se zvýšily i platy zdravotních sester.
Kraj minulý rok poskytl nemocnicím na pětiprocentní růst platů všech zaměstnanců 98 milionů korun, mzdy se v celkovém průměru zvýšily o 11 procent. Důvodem byl velký odchod zdravotnického personálu do jiných nemocnic; například z Pardubic mířili nejčastěji do hradecké fakultní nemocnice.

Personální problémy můžou způsobit i špatné vztahy na pracovišti. Chrudimská nemocnice nedávno dala výpověď primáři Františku Liškovi na gynekologicko - porodnickém oddělení, proti němuž se vzbouřili podřízení.

Audit také popsal využití pracovní doby jednotlivých kategorií. Z přehledu vyplývá, že průměrně jsou na jednu hodinu lékaře odpracovány 2,2 hodiny sester. Ty si také nejvíce stěžují na velké pracovní vytížení.

Z průzkumu vyšlo najevo, že pokud lidé vydrží v nemocnici přes dva roky, obvykle zůstávají. Většina zaměstnanců v krajských zařízeních pracuje 10 let.