Podle psychologa Romana Miletína z Pedagogicko psychologické poradny v Pardubicích ale jen málokterý žadatel vyhovuje podmínkám pěstounské péče. "Není to tedy tím, že bychom pěstounskou péči nechtěli podporovat. Zátěž na pěstouny není malá. Žadatelé nejsou k pěstounství způsobilí a vhodní," uvedl Miletín.

Aby se služby v kraji stále zlepšovaly a zvýšil se zájem rodin o pěstounskou péči, je potřebné prohloubit spolupráci neziskových organizací s místní správou, uvedl předseda představenstva sdružení David Svoboda. "Děti, které prošly ústavní péči, nebývají samostatné, nemají citové vazby, páchají kriminální činy. Půjčují si peníze a zadlužují se. Slečny, které otěhotní, znovu dávají děti do ústavů, protože se o ně nechtějí starat, nebo nevědí jak," dodal Svoboda.

Podle ředitelky Dětského domova v Pardubicích Zdeňky Hrubešové často selhávají i pěstouni. Letos jim museli odebrat tři děti, řekla.

Sdružení Amalthea letos zahájilo nový program Sanace rodiny. Projekt pomáhá rodinám, které mají dítě v ústavní péči nebo jim hrozí odebrání dítěte. Sdružení v kraji spolupracuje s 55 pěstounskými rodinami, což je asi okolo 300 lidí. Od roku 2004 poskytuje služby v Centru náhradní rodinné péče a nabízí například právní, sociální a psychologické poradenství nebo asistenci v rodinách.

"Díky sdružení se setkáváme s pěstounskými rodinami a vyměňujeme si zkušenosti. Můžeme se obracet na pracovníky sdružení, naše děti už znají," řekl pěstoun Jiří Kubát.