…1867 byla na okresním úřadě v Přelouči zřízena „poptávárna po práci“; 1878 se narodil v Pardubicích Ing. Vladimír Ibl, rada ministerstva železnic, býv. tajemník Mezinárodní železniční unie; 1903 byla v Pardubicích zahájena „Východočeská průmyslová, zemědělská, národopisná a umělecká výstava“ (za dva měsíce ji vidělo přes 200 tis. lidí!); 1909 se narodil Bohuslav Popelář, majitel hodinářského závodu v Pardubicích; 1909 se veřejným vystoupením poprvé představila Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) Pardubice; 1910 byl na mlýnských pozemcích u Výrova nalezen poklad zlatých stříbrných mincí, pocházejících většinou ze 17. stol; 1921 byla v Přelouči ustavena Federativní dělnická tělovýchovná jednota (FDTJ); 1944 se konalo na Pernštýnském náměstí hromadné pietní rozloučení s 37 oběťmi nočního leteckého náletu na Pardubice dne 22. 7. 1944; 1946 se narodil Ing. arch. Milan Košař, výtvarník a projektant, 1986-92 hlavní architekt města Pardubic; 1950 zemřel Ruda Tom, kapelník dechové hudby Sokola Pardubice, vedoucí pardubické odbočky Odborného sdružení hudebníků v Praze; 1977 zemřel Josef Brožek, zástupce První české vzájemné pojišťovny v Pardubicích; 1995 přilétl na prohlídku vojenského leteckého parku v Pardubicích maršál anglického letectva Anthony N. Nicholson; 2001 byl v Přelouči zaveden systém bezdrátového propojení městského rozhlasu; 2002 zachvátil v ranních hodinách požár pardubickou firmu „Prokop a. s.“; 2003 otevřela fa EVČ v Pardubicích v ulici Arnošta z Pardubic tříhvězdičkový hotel „Arnošt“; 2003 tragicky zahynul pardubický překážkový dostihový jezdec Petr Kořínek; 2003 zemřel Ing. Jaromír Stibic, CSc., chartista, zakladatel Nadace Romane Čhave, editor pardubického občasníku Romano Lav, nositel Medaile města Pardubic in memoriam.
26. července 1849 se narodil v Sezemicích Josef Ledr st., ředitel měšťanské školy, spisovatel, autor dějin Přelouče nad Labem (1926); 1874 se narodil MUDr. Josef Nováček, lékař, sokolský a kulturní pracovník ve Zvolenu, Praze a v rodných Pardubicích, kde v roce 1927 zemřel; 1885 se narodil pardubický stavitel Karel Kohout; 1889 se narodil v Chotěboři Antonín Adam, 1920-32 profesor reálného gymnázia v Pardubicích; 1892 zemřel přeloučský rodák P. Josef Pardus, prvofarář v Kameničkách, velký znalec historie a geologie; 1896 se narodil Antonín Žoha, býv. technický ředitel akciového pivovaru v Pardubicích a městský radní; 1900 se narodil ve Vyšehněvicích Artuš Černík, literát, literární, divadelní a filmový kritik, redaktor ČTK; 1912 se narodil v Přelouči František Emler, akad. malíř krajin, postav a zátiší (+1992 v Praze); 1923 se narodil Čestmír Šrettr, akad. malíř a grafik, býv. ředitel VČM a VČG (+1987 v rodných Pardubicích); 1929 se narodil v Pardubicích MUDr. Jan Evangelista Jirásek, přední český lékař-embryolog, profesor 2. Lékařské fakulty UK v Praze; 1933 se narodil Igor Alexandrov Plechanov, sovětský plochodrážník, dvojnásobný vítěz Zlaté přilby Československa v Pardubicích; 1941 se konala ustavující schůze Českého veslařského klubu (ČVK) Pardubice; 1949 se narodil prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., v období 2006-10 děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice; 1961 zemřel pardubický rodák Karel Kosina, herec Státního divadla v Brně, hudební skladatel, autor veseloher a operet; 1969 zemřel v Praze pardubický rodák Bohuslav Durych, žurnalista, spisovatel a překladatel, soukromý tiskař a vydavatel edice Delfín v Praze; 1989 zemřel Jiří Náhlík, pardubický sprinter a trenér ve Sportovním gymnáziu; 1995 navští〜vil pardubickou vojenskou leteckou základnu generální inspektor pro vzdělávání Bundes〜wehru generálmajor A. Neugilier; 2000 zem〜řel Ing. Miloslav Lidařík, CSc., pracovník býv. VÚSPLu v Pardubicích (u nás zavedl výrobu epoxidových pryskyřic). (kli)