Pardubický kraj hostil zasedání Oblastní rady Českého svazu PTP pro Východní Čechy. V sále rady Pardubického kraje přivítal zástupce PTP z Pardubického i Královéhradeckého kraje náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Prošli negativní životní zkušeností

„Když jsme s hejtmanem Radko Martínkem připravovali toto setkání, chtěli jsme především deklarovat náš respekt k těm, kteří si v 50. letech prošli velkou negativní životní zkušeností, ale přesto zůstali vlastenci a lidmi, kteří se zajímají o veřejné záležitosti. My jejich hlas a názory slyšíme a chceme je vnímat,“ konstatoval Roman Línek.

Na zasedání přišel pozdravit „pétépáky“ poprvé ve své funkci i ředitel Krajského vojenského velitelství v Pardubicích, plukovník generálního štábu František Hlaváček a nabídl jim pomocnou ruku při pořádání různých akcích.

Nejsme nikde žádnými prosebníky

Ve východních Čechách nyní žije 677 členů svazu, kteří prošli vojenskými tábory nucených prací. I přes svůj věk jsou stále velmi činorodí.
„Oceňuji energii, dynamiku a vnitřní sílu těchto lidí, kteří stále mají chuť všímat si věcí, které se nyní odehrávají. Proto jsem rád, že se mohli sejít v místě, kde zasedá Rada Pardubického kraje a že tu s nimi můžeme sdílet jejich historickou zkušenost,“ podotkl náměstek hejtmana.

Místopředseda oblastní rady Pavel Krátký zdůraznil, co je posláním svazu: „Nejsme prosebníky u různých institucí a orgánů, jsme součástí společenského života. A protože jsme posledními pamětníky mnoha neblahých událostí, pokládáme za svou povinnost předávat tyto zkušenosti dál upozorňovat na případná nebezpečí ohrožení demokracie. Proto pořádáme přednášky a besedy zejména na středních školách a spolupracujeme také s junáky.“