Z velké podpory veřejnosti se těší provozovatel zdejší Perníkové chaloupky Luděk Šorm. Petici za zachování Muzea perníku a pohádek v Rábech podepsalo už 360 lidí.

„Je pro mě velkou vzpruhou, když vidím, že téměř každý návštěvník, který projde naším muzeem, pod petici ochotně připojí svůj podpis," řekl Luděk Šorm.

Petiční akce se má konat až do podzimu – po celou letošní hlavní návštěvnickou sezonu v Perníkové chaloupce, dostupná je také na internetu. Luděk Šorm očekává, že získá podporu více než tisícovky lidí, kolem Velikonoc by chtěl mít již pět set podpisů.

Jádro sporu: Je to les, anebo ne?

Provozovatel pohádkové atrakce bojuje proti novému územnímu plánu obce Ráby z roku 2014, kvůli kterému se značně zmenšila plocha určená pro podnikání a občanskou vybavenost na pozemcích uvnitř oploceného areálu Lovčího zámečku – dnes Perníkové chaloupky. A to podle jeho slov značně ohrožuje a znesnadňuje jeho podnikání.

Jde o pozemky, které jsou zapsané v katastru nemovitostí jako lesní, přestože fakticky již prý znaky pozemku určeného k plnění funkcí lesa nenaplňují.
V katastru jsou podle Luďka Šorma uvedeny jako les spíše z historických důvodů.

Společnost Kam na Pardubicku, které je Luděk Šorm jednatelem, se v současné době brání kasační žalobou u Nejvyššího správního soudu.

„Je to vlastně příprava na další žalobu, jejímž cílem už bude změna územní plánu obce. Rád bych pro tento krok získal podporu zastupitelů obce Ráby, budu se o to snažit," uvedl Luděk Šorm.
Zdá se, že veřejné mínění je mu zatím nakloněno.