Problém vznikl kvůli novému územnímu plánu obce, který zmenšil v areálu takzvaného Lovčího zámečku, kde Muzeum perníku a pohádek sídlí, plochu pro živnostenské podnikání na čtvrtinu původní výměry.

Šorm chce politické rozhodnutí

„Věříme, že zastupitelstvo obce Ráby nakonec přijme „politické" rozhodnutí, že využije svoji pravomoc v samostatné působnosti obce a že poskytne součinnost k navrácení územního plánu lokality do podoby, v níž byl při vzniku projektu Perníkové chaloupky," řekl Deníku Luděk Šorm, autor a realizátor projektu Perníkové chaloupky.

Starosta obce Ráby Josef Soukup nebyl v době vzniku nového územního plánu ještě ve funkci. K problému uvedl jen, že územní plán zpracoval pro obec Magistrát města Pardubic podle platné legislativy.

„Pokud by zastupitelstvo obce muselo pouze schvalovat všechny návrhy tzv. odborníků – úředníků, pak by ústavou garantovaná funkce samosprávy obce zcela ztratila svůj smysl," doplnil Luděk Šorm.
Přeje si, aby s ním zastupitelstvo spolupracovalo při jeho snaze o změnu plánu.

V roce 2001 byl celý oplocený areál kolem Lovčího zámečku, ve kterém od roku 2003 funguje Perníková chaloupka, definován jako území občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit.

V roce 2014 se hlavní plocha zmenšila na čtvrtinu původní výměry ve prospěch specifické plochy zeleně pro biocentrum. Jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa.

„To vše se děje uvnitř dlouhodobě oploceného areálu, který není veřejným prostranstvím, má povahu zastaveného stavebního pozemku dle stavebního zákona, a tak nemůže být lesem. Lesní zákon také zakazuje využívání lesních pozemků jako živnostenské provozovny k podnikání," upřesnil Luděk Šorm.

Podpora starostů z okolních obcí

Až nasbírá provozovatel chaloupky pod petici dostatečný počet podpisů, předloží ji zastupitelstvu obce Ráby.

Luděk Šorm uvedl, že jeho aktivitu podporují i politici. Petici podepsali například starostové obcí Opatovice nad Labem, Dříteč a Časy, ale také krajský radní René Živný, exprimátorka Pardubic Hana Demlová či náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.