Městu se podařilo posbírat přes 10 000 fyzických a celkem 800 elektronických podpisů, nyní se bude čekat na posudek ze strany Ministerstva životního prostředí.

Sedmnáct minut. Jen tak dlouho trvalo veřejné projednávání o výstavbě spalovny, které Ministerstvo životního prostředí svolalo v roce 2009 do Pardubic
Tohle je vražda, křičeli odpůrci spalovny. Ideonem zněly i nadávky

„Máme za sebou již několik veřejných projednání, máme řadu pádných argumentů, proč obnovení provozu spalovny výslovně odmítáme. Zástupci z řad Ministerstva životního prostředí i společnosti AVE CZ tyto argumenty slyšeli jak od nás, tak i přímo od obyvatel Pardubic a okolních obcí, kteří se dle mého oprávněně bojí toho, že by obnovený provoz výrazným způsobem negativně ovlivnil životní prostředí v okolí jejich domovů. Senátu jsme předali nejen fyzickou podobu petice, ale také vytištěnou elektronickou verzi,“ nechal se slyšet primátor Jan Nadrchal.

Petice proti spalovně v Rybitví dorazila do SenátuPetice proti spalovně v Rybitví dorazila do SenátuZdroj: Město Pardubice

Problém se spalovnou se řeší už od roku 2007. Radnice několikrát využila svého práva a zaslala v řádném termínu na Ministerstvo životního prostředí několik podstatných připomínek, které zástupci města zmínili rovněž na posledním veřejném projednání, které se konalo v listopadu 2022 v Ideonu. Jak sám primátor v rámci tohoto setkání uvedl, stávající budova není nic víc než ruina, z pohledu města by se tedy v případě jejího znovuzprovoznění nejednalo o modernizaci, ale o novostavbu.

Ilustrační foto
Boj proti spalovně pokračuje. Ministerstvo vrátilo dokumentaci k přepracování

Ministerstvo životního prostředí má na základě listopadového veřejného projednání vyhodnotit všechny získané podklady – zpracovanou dokumentaci vlivu na životní prostředí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí, mezi nimi i města Pardubice, připomínky přednesené na veřejném projednání a nezávislého oponentního posudku a následně vydat závazné stanovisko, zda je stavba z hlediska vlivu na životní prostředí přípustná, či nikoliv.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

„Uvidíme, jaký bude nakonec výsledný verdikt, ale stále věříme, že ministerstvo nebude brát naše argumenty i hlas veřejnosti na lehkou váhu. Přeci jen zde jde o zdraví lidí a naše připomínky k přepracované dokumentaci jasně dokazují, že spuštění spalovny bude mít zásadní vliv na životní prostředí. Jak jsme již zmiňovali i na veřejném projednání, řada vlivů, včetně synergických a kumulativních vlivů dalších záměrů v průmyslové lokalitě Semtín, nebyla dostatečně vyhodnocena, nemluvě o tom, že dle našich závěrů chybí také dostatečné vyhodnocení skladu odpadů ve spalovně, vlivu na významný krajinný prvek a vyhodnocena nebyla ani kvalita podzemní vody,“ dodává náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová, která spolu s primátorem jela osobně podpisy do Senátu předat.