Co jste říkal na zatvrzelost Petra Zelenky, když odmítl ve středu u soudu v Pardubicích vypovídat?

Ani se mu nedivím. Kdykoli něco řekl, tak se to obrátilo proti němu. On tyto výslechy zná a ví, jak jsou pro něj nebezpečné.

Proč?

Oni mají své metody, jak přimět lidi k odpovědím jaké chtějí slyšet.

Například?

Přiznal, že podal pět mililitrů heparinu pěti lidem a hned z něj udělali vraha a přišili mu, co se dalo.

Vy si myslíte, že není vrah?

Nejsem o tom přesvědčen.

Proč?

Justice v jeho případě nejednala spravedlivě. Nepřipustila některé důkazy v jeho prospěch. Neudělali všechno proto, aby byl jeho případ bez jakýchkoli pochybností objasněn.

Petr se prý sebepoškozuje. Je to pravda?

To je lež. Vždyť mi píše každé dva dny, jezdím ho navštěvovat a nic o tom nevím. V dopisech o tom není ani zmínka

Myslíte, že by se vám s tím svěřil?

Určitě. Akorát vím, že ho ve vazební věznici v Hradci Králové jeden bachař nutil k sebevraždě.

Jak to myslíte?

Říkal mu, hele ty si to hoď.

To máte od Petra?

Ano, říkal mi to několikrát. Vždycky když přišel ode mne z návštěvy, tak měl rozházenou skříňku. Vždycky to bylo od toho samého bachaře, který mu tloukl do hlavy, ať si to hodí.

Jak na to Petr reagoval?

Řekl mu, že kdyby měl provaz, tak si to hodí, že ho přestal bavit život.

Tak jak můžete tvrdit, že nemá sklony k sebevraždě?

Mým úkolem je udržet ho při životě. Aby všechny tyto chmury šly od něho pryč, aby se snažil bojovat za pravdu.

S Petrem si často píšete. O čem?

Svěřuje se s tímj, jak to tam snáší. Porovnává například vězení ve Valdicích a s tím v Hradci.

A kde se mu líbí víc?

Samozřejmě, že ve Valdicích. Hlavně z pohledu profesionality těch zaměstnanců. Pochvaluje si slušné jednání.

Co tam dělá?

Petr hodně čte. Tatínek mu vozí nějaké knihy, já mu také něco pošlu.

Co čte?

Zajímají ho historická témata. Já mu posílám duchovní četbu a čte si také v Novém zákoně. Snaží se sportovat, aby se udržel v kondici, chce i pracovat.

Jak se smiřuje s tím, že by měl být do konce života ve vězení?

Já nevěřím tomu, že tam do konce života zůstane. Doufám, že se najde někdo, kdo se tím bude znovu poctivě a spravedlivě zabývat. Ale připravovat ho už teď na smrt nejde. Diskutuji s ním tak, aby to prožil a zvládl a měl jiné myšlení a uvažování.

Smiřuje se s tím?

Vnitřně ano asi si možná trochu uvědomuje, že by tam mohl zůstat až do konce. Nevěří totiž ve spravedlnost.

S kým ve vězení kamarádí?

Teprve si hledá kamarády, s kterými by si rozuměl.

Jak on sám sebe bere. Připadá si tam jako někdo jiný, který se vymyká mezi odsouzenci na doživotí?

Co se týče intelektu, tak je jiný než ostatní. Těžko si tam bude hledat někoho k sobě. On totiž smýšlí jinak než ostatní, kteří jsou většinou přízemní. Snaží se ale k nim najit cestu, jako oni k němu.

Navštěvuje ho matka?

Myslím, že ne.

To za ním nebyla od té doby, co byl zatčen?

Nevím, kdy jí viděl naposledy, ale je to možné.