Opoziční zastupitelé za Piráty chtějí odvolat pardubického primátora Martina Charváta a další čtyři členy rady města. Důvod? Tato pětice nehlasovala pro návrh, aby se město odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu udělit výjimku chvaletické elektrárně.

„Únorové zastupitelstvo deklarovalo, že nesouhlas s udělením výjimky je v zájmu zdravého životního prostředí ve městě. Hájit zájmy občanů města je přitom zákonnou povinností každého zastupitele. Jsme proto přesvědčeni, že pro podání odvolání měli právě v zájmu města hlasovat všichni radní bez ohledu na jejich osobní názor,” vysvětlil zastupitel za Piráty Jakub Kutílek.

Návrh na odvolání se týká kromě primátora Charváta (ANO) také náměstka Jana Mazucha (ODS), radních Jiřího Rejdy (ANO) a Tomáše Pelikána (SPP), kteří se při hlasování rady zdrželi, a náměstka Petra Kvaše (ODS), který hlasoval proti podání odvolání.

Zastupitelstvo by mělo návrh Pirátů projednat na svém příštím zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 19. září. Volba nebo odvolání členů rady jsou tajné, hlasuje se o každém jménu zvlášť. Pro odvolání by musela hlasovat nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tedy alespoň 20 zastupitelů. Odvolání se ale nejeví jako příliš pravděpodobné, koalice ve složení ANO, ODS, SPP, ČSSD a část Koalice pro Pardubice má v zastupitelstvu pohodlnou většinu. To si uvědomují i Piráti.

"Nesnažíme se vyvolat jednání o jiné koalici. Oba velcí koaliční partneři disponují dostatečným počtem zvolených zastupitelů, aby odvolané radní dokázali nahradit. Naším cílem je vynutit si respektování rozhodnutí zastupitelstva, jemuž je rada odpovědná,“ uvedla pirátská zastupitelka Lenka Španihelová.

Podle primátora se jedná o zpolitizování čistě úřední záležitosti. "Mám pocit, že Piráti neznají rozdíl mezi samosprávou a výkonem státní správy. Zdůvodnění rozhodnutí krajského úřadu je na 37 stranách velmi odborného textu. V krátkém časovém úseku nebylo možné posoudit, jestli bylo správné. Návrh zastupitelů Pirátské strany považuji za čistě politicky účelový. Tvrzení Pirátů, že to, že jsme se zdrželi hlasování, povolilo výjimku elektrárně, je nesmysl," sdělil Charvát s tím, že rozhodnutí kraje bude posuzovat Ministerstvo životního prostředí.

K Pirátům se při hlasování přidají i zastupitelé opozičního uskupení Pardubáci společně. "Náš zastupitelský klub Piráty určitě podpoří. Je to principiální záležitost, ochranu zdraví by měli zastupitelé stavět na první místo. Radní dostatečně nevysvětlili, proč se proti udělení výjimky elektrárně neodvolali," poznamenal zastupitel František Brendl.

Primátor se ovšem brání, že i radě města jde především o obyvatele Pardubic. "Odmítám tvrzení o upřednostňování privátních zájmů, jak je mi podsouváno," podotkl Charvát.

V otázce odvolání proti udělení výjimky chvaletické elektrárně nebyla rada jednotná. Třeba radní Vít Ulrych (KDU-ČSL) rozhodnutí svých kolegů kritizoval. "Na mém postoji k udělení výjimky se nic nemění, jsem nadále pro to, aby znečišťovatelé ovzduší dodržovali zákonné limity. Byl jsem pro to, aby se město Pardubice připojilo k odvolání. Na druhou stranu, je to o politickém a občanském postoji každého jednotlivého člena rady, který musí zdůvodnit svým voličům," řekl Ulrych.

Výjimka pro elektrárnu
Chvaletická elektrárna musí po roce 2020 snížit množství vypouštěných oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Přestože se elektrárna modernizuje, ani po úpravě dvou ze čtyř výrobních bloků nebude splňovat parametry emisí. Firma Sev.en EC požádala Pardubický kraj o výjimku, která jí dovolí tyto nové evropské limity překračovat. "V případě emisí oxidů dusíku a rtuti jsme z důvodu předběžné opatrnosti požádali o výjimku, abychom získali dostatek času na vyladění či doplnění složitého komplexu ekologizačních technologií,“ řekl generální ředitel elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích Václav Matys.
Krajský úřad žádosti vyhověl. Podle mluvčího kraje Dominika Bartáka je ale výjimka jen částečná a s podmínkami. "O přibližně dva roky jsme zkrátili dobu trvání výjimky pro rtuť. Provozovatele jsme v rozhodnutí zavázali k provedení celé řady technických opatření, a to jak pro oxidy uhlíku, tak rtuť ve lhůtě do srpna 2021,“ řekl Barták s tím, že bez splnění těchto opatření nebude možné jednotlivé bloky provozovat.

Proti udělení výjimky přišla řada odvolání, město Pardubice se ovšem neodvolalo, přestože zastupitelé deklarovali nesouhlas s udělením výjimky pro elektrárnu.