Dodavatele pro nový a modernější odbavovací systém se snaží Pardubice vysoutěžit už tři roky. Nevítězná firma se ale neustále odvolává, což celý proces protahuje. „Po tři roky nejsme schopní vysoutěžit zakázku za relativně malé peníze v řádu desítek milionů korun, přestože by to nepochybně bylo ku prospěchu občanů,“ poznamenal náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš.

Na vysoutěžení dodavatele má město už jen několik měsíců, do konce roku musí požádat o dotaci, tou dobou však musí mít podepsanou smlouvu o dílo s firmou, která systém dodá.

Přezkoumání námitek

Podle Kvaše celou soutěž brzdí také Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS). V případě, že se účastník odvolá, přezkoumává celou věc právě ÚOHS, než ale vydá rozhodnutí, trvá to několik měsíců. „Město je zcela v područí ÚOHS, který není schopen v termínech rozhodnout o tom, jestli město vysoutěžilo, nebo nevysoutěžilo správně,“ dodal Kvaš.

„Rozhodli jsme se pro nejvýhodnější nabídku jiného uchazeče a ten, který nevyhrál, podal námitky. S nimi jsme se vypořádali tak, že jsme je všechny zamítli jako neodůvodněné, úřad to šetřil a dal ve sto procentech za pravdu nám,“ popsal problémy s výběrovým řízením ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Jenže nevítězná společnost se odvolala také proti rozhodnutí úřadu, což jí legislativa umožňuje, takže proces opět stojí. Úřad má na rozhodnutí 90denní lhůtu, která uplyne na začátku prosince.

Nevyhraje nikdo

„Současná legislativa jim umožňuje to zablokovat, protože když nevyhráli oni, udělají všechno pro to, aby to díky nešťastným lhůtám a neschopnosti úřadů nevyhrál nikdo,“ popsal Kvaš.

„V první polovině prosince by mělo padnout rozhodnutí, věřím, že tentokrát už to vyjde,“ doplnil Pelikán.

V opačném případě by město přišlo o dotaci 25 milionů korun a muselo by nový systém, který má vyjít na 30 milionů korun, zaplatit ze svých peněz. „Modernizaci bychom museli udělat stejně, současný systém už není v kondici. Udělali bychom ji ale za jiných podmínek, nebyl by s integrací všech dopravců, s jakou počítáme nyní, museli bychom se uskromnit,“ vysvětlil Pelikán.

Pokud se včas vybere dodavatel, měly by mít vozy MHD nový systém již příští rok. Cestující tak budou moci zaplatit platební kartou nebo kartou jiných dopravců.