V březnu loňského roku se odborný asistent Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Václav Lenoch obrátil na akademický senát univerzity s žádostí o přezkoumání podezření z plagiátorství, kterého se měli údajně dopustit školitel specialista jeho disertační práce, vedoucí jeho katedry Radovan Doleček, ale také bývalý děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Ivo Drahotský a také nynější děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Zdeněk Němec.

Kauza plagiátorství je pro Univerzitu Pardubice vyřešena a uzavřena. Většina pracovníků, kteří se měli plagiátorství dopustit, už ve svých funkcích nepokračuje. Poslanec a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Jiří Zlatuška ale stále požaduje, aby ministryně školství odvolala rektora pardubické univerzity Miroslava Ludwiga.

„Případ byl pečlivě prošetřen a řešen podle platných akademických postupů a zvyklostí. Etická komise zaujala jasný postoj. Považuji věc v této chvíli za prošetřenou a uzavřenou," řekl rektor Miroslav Ludwig.

OJEDINĚLÝ PŘÍPAD

Plagiátorská kauza byla první věcí, kterou se musel po svém nástupu do funkce zabývat nový děkan Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Libor Švadlenka.

„Jedná se o případ na fakultě zcela ojedinělý a neobvyklý. Přijal jsem závěr Etické komise, že k plagiátorství došlo. Nejednalo se ale o systémové selhání. Dva aktéři této kauzy již nejsou v pracovněprávním vztahu s Univerzitou Pardubice a jeden již nepůsobí v řídících funkcích fakulty," vysvětlil Libor Švadlenka.

Zatímco na DFJP se zdá situace vyřešená, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Zdeněk Němec, který byl rovněž v souvislosti s kauzou zmiňován, ve své funkci zůstává.

„Děkan Němec nepatřil k hlavním autorům článku v konferenčním sborníku, na němž byl uveden mezi spoluautory. Ke spolupráci byl přizván hlavními organizátory prezentace výsledků na konferenci v roce 2014, následné uveřejnění příspěvku v konferenčním sborníku neorganizoval," uvedl Miroslav Ludwig.

Ovšem poslanec Jiří Zlatuška považuje kroky vedení pardubické univerzity za nedostatečné. „Fakticky se nestalo nic, co by je postihlo pracovněprávně. Pokud akademický pracovník vykonává činnost neslučitelnou s touto funkcí, tak bych čekal okamžitou výpověď podle zákoníku práce. Nebo alespoň příslušné postihy ve smyslu krácení mzdy a podobně. K ničemu takovému nedošlo," nechal se slyšet Jiří Zlatuška.

ŽÁDNÉ NÁSTROJE

Rektor Ludwig ovšem oponuje, že dva hlavní autoři inkriminovaných příspěvků ukončili pracovní poměr na univerzitě ještě před verdiktem Etické komise. „Fakulta tedy nemá žádné nástroje, jak by je mohla postihnout," podotkl Miroslav Ludwig.

Pardubického rektora se zastala i ministryně školství Kateřina Valachová. „Ze strany rektora k nečinnosti nedošlo. V únoru se zúčastním jednání české konference rektorů, počítám s osobním setkáním s rektorem Univerzity Pardubice, aby mě informoval o situaci na univerzitě. A také o možných dopadech do postavení daných akademických pracovníků," řekla Kateřina Valachová.

ETICKÉ PRINCIPY

A jak takovým případům plagiátorství do budoucna zabránit? „Požaduji od vedení jednotlivých fakult prosazování opatření vedoucí k posílení etických principů, pravidel a postupů souvisejících s tvůrčí činností. Toto vše bude navíc zohledněno i v nových legislativních předpisech univerzity, které připravujeme v tomto roce v souvislosti s rozpracováváním novely zákona o vysokých školách," sdělil Miroslav Ludwig.

„Práce vědce, bádání, má-li být kvalitní a špičkové, musí být svobodné. Ovšem to klade nesmírné nároky na kvalitu osobnosti, kterou můžeme v tomto tvůrčím procesu manažersky podporovat, motivovat a rozvíjet," dodal děkan DFJP Libor Švadlenka.