„Prosíme vás, abyste naše opatření (proplácení poplatků – pozn. red.) využívali pouze v případě, kdy to osobní či rodinná situace přímo vyžaduje,“ píše Martínek v prohlášení obyvatelům kraje.

Na otázku Deníku Martínek odmítl, že kraj se výzvou snaží docílit úspor na proplácených poplatcích krajským zdravotnickým zařízením, která je pacientům odpouštějí. Kraj na to vyčlenil z doposud neexistujícího rozpočtu 67 milionů korun, sousední Královéhradecký 50 milionů.
„To není o tom, že bychom chtěli ušetřit peníze. Ale o tom, že proplácením chceme jít vstříc především lidem, kteří to prioritně potřebují – sociálně slabým a nemocným. Je to zcela jednoznačně sociální opatření. Tady není nic v rozporu,“ tvrdí Martínek.

A krajská mluvčí Magda Navrátilová večer dokonce vydala dementi. „Hejtman v žádném případě nevyzval k placení poplatků v krajských zdravotnických zařízeních, jak se snaží interpretovat některá média,“ napsala.

V Martínkově prohlášení se však už ani jednoznačně nemluví o úplném zrušení poplatků, které sociální demokraté v Parlamentu neúspěšně prosazují. „Vyvineme veškeré úsilí, abychom formou zákona zdravotnické poplatky zrušili nebo výrazně omezili ve všech zařízeních,“ píše hejtman.

Prohlášení hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, Zastupitelstvo Pardubického kraje přijalo návrh na úhradu regulačních poplatků krajem za pojištěnce ve zdravotnických zařízeních, která kraj založil nebo která zřizuje. K tomuto opatření jsme přistoupili po bezvýsledném jednání s vládou, respektive s ministerstvem zdravotnictví, neochotných přistoupit na rozumný kompromis. Naší snahou je na jedné straně řešit oprávněné potřeby zdravotnictví, avšak na straně druhé nepoškozovat sociálně slabé a nemocné spoluobčany a rodiny s malými dětmi. Tento náš krok považujeme zcela jednoznačně za sociální opatření, které má pomoci sociálně slabým spoluobčanům, rodinám s dětmi a seniorům při řešení jejich situace v době zdravotních problémů.
Prosíme vás proto, abyste takto k tomuto opatření přistupovali a využívali jej pouze v případě, kdy to osobní či rodinná situace přímo vyžaduje. Zároveň vás chci ubezpečit, že vyvineme veškeré úsilí, abychom formou zákona zdravotnické poplatky zrušili nebo výrazně omezili ve všech zařízeních. Jak již bylo uvedeno, naše opatření jsme mohli provést pouze v zařízeních, která kraj vlastní nebo zřizuje. Vyzvali jsme zároveň všechny ostatní instituce tohoto typu, aby se k nám připojily. Jsme si vědomi, že přístupnost k naší nabídce není vzhledem k rozmístění zařízení, která Pardubický kraj vlastní nebo zřizuje, pro všechny občany kraje stejná. Není to však naše vina. Pouze vinou vlády a jejích opatření nemůžeme stávající situaci řešit jinak, tedy způsobem, který by občanům umožnil plošné využívání ve všech částech republiky. Toto naše opatření má pouze dočasný charakter, a to do doby, než se nám v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podaří prosadit podstatné a zároveň rozumné změny stávajícího zákona. Ten totiž do této chvíle neblaze postihuje řadu našich spoluobčanů a znemožňuje jim řádně využívat zdravotní péči. Naše politika má vést ke změně tohoto stavu.

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
Pardubice, 9. února 2009