Průměrný hrubý měsíční příjem byl ve třetím čtvrtletí loňského roku v Pardubickém kraji 33 097 korun. To bylo o 1000 korun více než na konci roku 2020. Průměrný plat všech obyvatel České republiky je přitom 37 047 korun, což je o téměř čtyři tisíce více, než kolik vydělávají lidé v kraji. Tyto údaje vyplývají z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Velkým problémem začíná být, že se zvyšuje počet lidí, kteří nedokáží vyjít se svou měsíční mzdou. Na začátku roku 2021 5,4 procent obyvatel Pardubického kraje vycházelo se svým platem s velkými obtížemi a 23,8 procent lidí s částečnými obtížemi. V obou případech jde o nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání.

V posledních měsících se tak zvýšil počet lidí, kteří úřad práce žádají o pomoc. "V současnosti se na naši krajskou pobočku obrací telefonicky i osobně celá řada lidí, které postihlo zvyšování cen energií a dostávají se v této souvislosti do finanční tísně. Jedná se o desítky klientů denně," vysvětlil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

close Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle místa pracoviště v ČR a krajích ve 3. čtvrtletí 2021 info Zdroj: ČSÚ zoom_in Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle místa pracoviště v ČR a krajích ve 3. čtvrtletí 2021

Měsíční náklady na bydlení dosáhly v roce 2021 v Pardubickém kraji 5 461 korun na domácnost, což představuje 88,4 procent republikového průměru. V průměru vydaly domácnosti v Pardubickém kraji na bydlení 13,2 procent ze svých čistých měsíčních příjmů.

Že je těžké s platem vyjít potvrdil kurýr Ondřej Výborný z Pardubic. "Abych vyžil s platem u nás, musím si párkrát do měsíce ještě přivydělat brigádně. Dva kamarádi dokonce radši denně dojíždí do Prahy, kde mají o dost lepší plat,“ vysvětlil.

Nejvíce domácností v kraji pobírá čisté měsíční příjmy v rozmezí 15 až 20 tisíc korun na osobu a to 30,8 procent. Vedle toho také každý rok roste podíl domácností s čistým příjmem nad 30 tisíc měsíčně na osobu. V loňském roce na necelých 10 procent. Přitom v roce 2020 dosáhlo na tento plat sedm procent lidí a v roce 2019 pouhá tři procenta.

Vedle zvyšujícího se platu však také stoupají ceny a náklady, což pro mnoho domácnosti představuje problém. "Zatímco v uplynulých dvou letech se počet vyplácených dávek nezvyšoval, tak v současné době se tento trend mění, což souvisí právě se zvyšujícími se náklady na bydlení. Počet vyplácených dávek na bydlení se skokově zvyšuje," poznamenal Klimpl.