Pardubice jsou hlavní tepnou dopravy. Podle zastánců projektu splavnění Labe však dostatečně nevyužívají potenciálu řek na svém území. Na konci září nadšenci vodní dopravy uspořádali plavbu, kde názorně předvedli, že jde splavnit Labe pro rekreační nebo sportovní plavbu.

„Desítky let slyšíme sliby o splavnění Labe a vytvoření přístavu v Pardubicích. Už na vysoké škole nás vyučující ujišťovali, že dojde ke splavnění Labe, že je to priorita. Ale skutek utekl,“ řekl zastupitel Pardubic a Pardubického kraje Jiří Hájek (STAN).

Ten nyní chystá žádost na ministerstvo dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Labe o zpřístupnění vodní cesty v Přelouči. Podporovatelé akce vidí v této oblasti dopravy skrytý potenciál. „Rozšíření rekreační plavby zvyšuje Pardubickému kraji a Pardubicím potenciál v cestovním ruchu. To by pomohlo především živnostníkům, restauratérům a službám obecně.“ sdělil Hájek.

S tím souhlasí i majitel části Winternitzových mlýnů Lukáš Smetana. „Mlýny stojí u soutoku Labe s Chrudimkou, takže řeky k nim jednoznačně patří, a proto i rozšíření rekreační plavby fandím,“ poznamenal Smetana.

V případě, že víte, komu bagr patří, kontaktujte Radnici v Holicích.
Dělníci jsou pryč, bagr zůstal. Holice nakonec našly majitele

Právě od Gočárových automatických mlýnů v minulých dnech vyplula loď, proplula plavebními komorami v Pardubicích a v Srnojedech a připlula k molu v Přelouči. Tam už čekal jeřáb, který loď vytáhl na souš, a traktor, který ji naložil a v loděnici ve Chvaleticích pustil zpátky na vodu. „V současné době stavbaři modernizují některé plavební komory na Labi i Vltavě, ale jinak by mohla loď doplout do Prahy nebo až do Hamburku. Když se chce, tak to jde,” konstatoval Hájek.

V cestě malým plavidlům stojí zdymadlo v Přelouči. Strůjci projektu se inspirovali v ostatních regionech a napadlo je podobnou akci zinscenovat i v Pardubicích. Předlohou se staly Slapy. Na Slapské přehradě lodě převáží traktor s pomocí vleku. V Přelouči pomohl jeřáb.

Město Přelouč se o projekt splavnění Labe do Pardubic a využití potenciálu Labe, zajímá řadu let. „Před dvaceti lety vznikly první návrhy na vybudování kanálu v Přelouči, který by umožnil splavnit Labe až do Pardubic a zastupitelstvo města vždy jednomyslně projekt podporovalo a podporovat bude,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová.

Všechno jde když se chce. Tímto heslem se řídili pořadatelé akce, která měla ukázat, že po Labi se dá doplout z Pardubic třeba až do Hamburku. S překážkou si poradili po svém.Zdroj: Miloš Kolesár

Výhody město spatřuje i v bezpečnosti a ekologickém využití. „Uvědomujeme si nejen nevyužitý potenciál vodní nákladní dopravy jako nejbezpečnějšího, ekologického a levného druhu dopravy, ale i obrovské možnosti využití Labe pro plavbu rekreační, pro rozvoj vodních sportů a rozvoj cestovního ruchu,“ dodala Burešová.

Účastníci plavby přiznávají, že zorganizování akce podobného typu není jednoduché. Organizátoři si za hlavní cíl stanovili ukázat, že je to možné. „Takto jednorázově a vlastními silami šlo o poměrně náročný úkon, ale ukázali jsme, že je to proveditelné a funkční řešení. Pokud se k tomu stát postaví čelem a vytvoří dostatečnou infrastrukturu, tak je to možnost, jak usnadnit lodím cestu po Labi,” uvedl Miroslav Patras, kapitán lodi a předseda neziskového spolku Jacht club - Marina Pardubice.

Zájem o rekreační plavbu má v regionu stoupající tendenci. „U nás v Přelouči jsme byli rádi, že k nám v letošní sezoně připlul alespoň dvakrát pardubický Arnošt. Zájem obyvatel o plavbu po Labi byl obrovský, na všechny zájemce se nedostalo,“ uzavřela Burešová. Iniciátoři tak doufají, že po Labi bude brzy brázdit mnohem více lodí.