Z aktuální zprávy Ministerstva dopravy pro českou vládu o stavu schvalování stupně Děčín a plavebního kanálu u Přelouče vyplývá, že problémem kanálu je absence pravomocného územního rozhodnutí, takže nelze zatím vydat žádná stavební povolení a ani kácet dřeviny.

Podle skupiny Děti Země jsou obě tyto stavby nejen ekologicky škodlivé, ale dopravně nepotřebné a ekonomicky neúčelné, neboť zboží prý lépe odveze železnice, dálnice a silnice.

„Ministerstvo dopravy ve svém materiálu dokonce vyhrožuje, že bude blokovat zařazení údolí Labe do soustavy NATURA 2000, neboť plánovaný jez Děčín se samozřejmě stane logicky nerealizovatelným. Přitom bez jasného vyřešení co, kde a proč by se mělo na dolním Labi stavět, tak Evropská komise asi jen stěží poskytne peníze na jakékoliv vodní stavby u nás," prohlásil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Sporné stavby

Podle něho je alespoň pozitivní, že bez dokončení hodnocení vlivů zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi se nebudou utrácet miliardy korun na výstavbu sporných staveb, jako je plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy a přístav v Pardubicích.
Ministerstvo dopravy to slibuje v aktuálně zpracovaném stanovisku pro vládu ke kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu o využití peněžních prostředků na rozvoj vodních cest. Na Ředitelství vodních cest České republiky přitom už mají konkrétní představu, jak by měl pardubický přístav vypadat. Znamenalo by to prý počítat s investicí přes 220 milionů korun.