O výhledovém rozšíření 17 let staré přeložky silnice I/37 se uvažovalo už při její stavbě, jak je zjevné z nadjezdů, které jsou na rozšíření připravené bez potřeby dodatečných stavebních úprav. Změn by na osmikilometrové trase doznala jen mimoúrovňová křižovatka u Dražkovic a zmizela by nedaleká semaforová křižovatka, která bývá hlavně při špičkách nepříjemným špuntem s dlouhými kolonami. Stávající silnice bude určená pro směr z Pardubic na Chrudim, nový dvoupruh pro opačný směr.

Co se týče náhrady semaforové křižovatky u Dražkovic, jsou ve hře tři varianty. Více o nich píšeme níže v článku.

Provoz na silnici by si rozšíření zasloužil. "V současné době je silnice I/37 na hraně kapacity (pohybuje se v rozmezí cca 16 až 18 tisíc vozidel/den). Naléhavost není okamžitá, ale s ohledem na připravovanou výstavbu přeložek silnic I/2 (stavby I/2 Pardubice- jihozápadní obchvat a I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat) je potřeba zahájit přípravu pro další stupně projektové dokumentace (EIA, Záměr projektu, rozsah potřebných záboru a změn v územním plánu)," píše Ředitelství silnic a dálnic ve svém infoletáku.

Plány na rozšíření I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí na čtyřpruhPlány na rozšíření I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí na čtyřpruhZdroj: ŘSD

Zatím však nejsou stanovené žádné termíny přípravy ani realizace samotné stavby. "Už aby to bylo, provoz do Chrudimi je nyní velmi hustý. Jen škoda, že to rozšíření není v plánech až ke Kauflandu u křižovatky na Vysoké Mýto," řekl řidič Matěj Sirový.

Silnice bude po rozšíření vypadat jako dálnice, de jure to však bude jen "silnice pro motorová vozidla", jakou je i čtyřpruh z Pardubic do Hradce. Ale bude o něco užší, zatímco hradubická rychlodráha má šířku 24,5 metru, čtyřpruh do Chrudimi je projektován na 21,5 metru. Vypadat však bude obdobně, v plánech i je středový dělící pás. Pro porovnání, dálnice mají šířku obvykle 26 metrů, je na nich širší středový pás a vnější i vnitřní krajnice. Maximální povolená rychlost na "chrudimském" čtyřpruhu bude nejspíš 110 km/h.

Dominantou stavby Severovýchodního obchvatu Pardubic bude most přes Labe.
Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

Zatím však není rozhodnuto o budoucí podobě nejneuralgičtějšího místa na spojnici Pardubic s Chrudimí, totiž dnešní semaforové křižovatky u Dražkovic. V úvahu připadají tři varianty.

Pro zvětšení obrázku ho rozklikněte:

Plány na rozšíření I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí na čtyřpruh - detail řešení křížení s III/32226 na Staré JesenčanyPlány na rozšíření I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí na čtyřpruh - detail řešení křížení s III/32226 na Staré JesenčanyZdroj: ŘSD

Podle první bude křižovatka zrušena bez náhrady, silnice III. třídy z Dražkovic do Starých Jesenčan povede nadjezdem nad čtyřpruhem bez možnosti napojení (v detailní mapě červená varianta). Druhá možnost počítá také s nadjezdem, ale vybudováním propojky z této silnice k nedaleké MÚK Dražkovice, z níž by řidiči mohli na čtyřpruh najet (zelená varianta). A konečně třetí, nejnákladnější možnost počítá s přebudováním současné semaforové křižovatky na klasickou mimoúrovňovou (modrá varianta).  

Kompletní popis variant najdete ZDE.

Plány na rozšíření I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí na čtyřpruhPlány na rozšíření I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí na čtyřpruhZdroj: ŘSD