Nový silniční most přes Labe, který spojuje obce Valy a Mělice na Přeloučsku je kompletně hotový. Stavba za čtvrt miliardy korun nahradila starý vojenský Bailey Bridge, který vznikl jako provizorium v roce 1947. Most s délkou 84 metrů a šířkou 14 mětrů je jedním z největších v Pardubickém kraji. Po obou stranách mostovky se nachází chodníky pro pěší a cyklisty, kteří mohli nový most vyzkoušet už na konci května.

Stavba se uskutečnila ve dvou fázích, kdy se postupně vysouval nad řeku. Ocelová konstrukce je vyztužena obloukem Langrova trámu. Oproti starému mostu nijak nezasahuje do říčního koryta, stavba více než dvojnásobně rozšířila prostor pro průtok vody záplavovým územím a umožnila splavnění Labe v tomto úseku. „Jedním ze strategických cílů rozvoje vodních cest je dokončení splavnění do Pardubic. Kromě připravované výstavby plavební komory v Přelouči bylo třeba vyřešit i bezpečné proplouvání mostem mezi Valy a Mělicemi,“ zdůraznil šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.