Poslední varování? Město Pardubice dostalo od stavební společnosti Syner předžalobní upomínku. Firma chce po městu 11 milionů korun, který jí prý Pardubice dluží za opravu třídy Míru. Vedení města ovšem považuje nárok za neoprávněný a Syneru žádné další peníze platit nechce.

„Vysoutěžená zakázka byla na pevnou cenu sníženou o nerealizované položky na 98,4 milionu korun. Zmiňovaných 11 milionů, které nám Pardubice ne᠆oprávněně zadržují, nepředstavuje vícepráce, ale jde o nedoplatek do zmíněné částky," uvedl mluvčí Syneru Ondřej Paclt.

Politici ovšem požadavky Syneru odmítají, firma si podle nich účtuje i věci, které vůbec neudělala.

„Zhotovitel při fakturaci postupoval v rozporu se smlouvou, když neuvedl, na jaké provedené práce se vztahuje. Město Pardubice tedy zaplatilo všechny skutečně provedené a řádně vyfakturované práce," vysvětlila Pavla Kosíková
z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Souboj o zhruba desetinu celkové částky tak nejspíš skončí u soudu.

Firma totiž odmítá, že by si účtovala nerealizované položky. „Město se nechalo slyšet, že nechce platit za nerealizované práce a jako příklad uvádí staré vodovodní potrubí, které zůstalo v zemi. Jenomže právě tyto práce jsme městu nefakturovali," poznamenal Ondřej Paclt.

Město Pardubice se problematikou smluvního vztahu prý velice podrobně zabývalo. Posuzovalo jej dokonce několik právníků.

„Smlouva počítala s tím, že za dojednanou cenu dojde k provedení všech sjednaných prací v plném nasmlouvaném rozsahu, k čemuž v daném případě nedošlo. Smlouva o dílo také počítá s méněprácemi a po společnosti Syner bylo požadováno uzavření dodatku, na základě kterého by se cena díla oproti původnímu rozsahu o neprováděné práce snížila. Tento smluvní krok však byl ze strany společnosti odmítnut, byť dříve bylo několik dodatků tímto postupem uzavřeno," dodala Pavla Kosíková.

Podle představitelů stavební společnosti bylo jejich prioritou při rekonstrukci třídy Míru hlavně dodržet termíny. „Přitom jsme ale museli řešit překážky na straně investora, a to v podobě nejasností o vodovodních přípojkách nebo požadavky archeologů, jejichž průzkum posun prací brzdil. Přesto jsme zakázku dokončili, a to jen se sedmidenním zpožděním nezaviněným naší společností," vysvětlil mluvčí Syneru.

Během rekonstrukce nebyli představitelé města příliš spokojeni s kvalitou dlažby. „Náš technický dozor dokonce firmě Syner přivedl skupinky dlaždičů, o kterých ví, že odvádějí kvalitní práci. Snaží se pomoci firmě i občanům města, aby třída Míru vypadala co nejlépe," poznamenala tehdejší primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Konečnou podobu rekonstrukce ale většinou lidé chválí. „Projekt se povedl, navíc se podařilo třídu Míru opravit za velmi slušnou cenu. Líbí se mi prostor, který vznikl u Obchodního domu Magnum, kde lze nyní pořádat různé akce," prohlásil bývalý náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber, který měl celý projekt na starosti.

ROZUMÍ SMLOUVĚ?

Dohadování se o konečné ceně není pro stavební společnost nic nového, ovšem situace v Pardubicích je prý poněkud jiná. „Na konci zakázky je běžné, že se vedou intenzivnější jednání o ceně, zohledňují se termíny, neovlivnitelné překážky, vady a nedodělky. Dosud jsme se nepotkali s investorem, který během soutěže připraví smlouvu a na konci spolupráce se tváří, že jí nerozumí. Pokud se město najednou v dokumentu neorientuje, mělo si nechat zpracovat znalecký posudek," uzavřel Ondřej Paclt.