Neznamená to však, že by zcela neprotestovaly. „Základní odborová organizace Dopravního podniku města Pardubic se nepřipojí k dnešní stávce v dopravě tím, že zastaví nebo omezí provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Pardubicích. Odborová organizace vyjádří svůj nesouhlas s vládními reformami prostřednictvím letáků, které budou v den stávky vyvěšeny ve vozech MHD.

Vedení společnosti děkuje odborové organizaci a zaměstnancům za jejich přístup, neboť lze nesouhlas s vládní reformou podpořit i jinými prostředky. Díky jejich přístupu k této záležitosti bude moci dopravní podnik zajistit ve čtvrtek bezproblémovou dopravu dětí do škol a ostatních cestujících do práce.

Dopravní podnik zajistí přepravu cestujících v plném rozsahu dle platných jízdních řádů,“ uvádí oficiální web Dopravního podniku města Pardubic. Rovněž v sousedním Hradci Králové dnes bude městská hromadná doprava jezdit dle platného jízdního řádu v celém rozsahu.

Smutnit nemusí ani studenti či pracující, kteří do obou krajských měst jezdí za prací. Spolehlivě je tam prý i v den stávky dopraví autobusy jedné z největších firem Veolia. „Naše autobusy pojedou i v době stávky z Pardubic a zpět bez jakéhokoliv omezení,“ potvrdila našemu Deníku zaměstnankyně firmy Veolia Transport z Pardubic.

Avizovaná stávka dopravních odborů se podle našich informací netýká ani autobusových spojů Student Agency express. Všechny tyto autobusové linky pojedou s ohledem na dopravní situaci podle platných jízdních řádů.

Avizovaný největší problém tak přinesou železniční spoje. „Z důvodu stávky odborových organizací v dopravě bude od 00:00 hodin do 24:00 hodin zastavena veškerá drážní doprava na území České republiky,“ potvrdil nám mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Podle něj by však některé vlaky měly nahradit autobusy.