Vznikl kvůli tomu projekt Transformace péče o ohrožené děti, jenž je spolufinancován z fondu Evropského hospodářského prostoru. Tento projekt, na němž spolupracuje všech osm krajských zařízení, která se o opuštěné děti starají, je v České republice naprosto ojedinělý.

Školení pracovníci

Speciálně proškolení pracovníci ze sociálního, školského, a zdravotního odboru pardubického krajského úřadu předložili plány na snížení počtu dětí Radě Pardubického kraje. Ta by je do konce roku měla upravit a s počátkem roku 2017 uvést do praxe.
Na tvorbě těchto plánů se podíleli i sami pracovníci zapojených dětských domovů.

„Na tvorbě jejich transformačních plánů se podíleli také samotní zaměstnanci těchto zařízení a musím konstatovat, že po počátečních rozpacích si všichni uvědomili, že situace v péči o ohrožené děti se zejména s rozvojem pěstounské péče diametrálně mění. Navíc začíná být zájem také o jiné služby než jen o klasickou ústavní péči," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.