Možnost prezentovat výsledky projektu a podělit se o své dojmy z jeho realizace měli samotní účastníci – mladí absolventi středních a vysokých škol z evidence úřadů práce. Cílem projektu bylo pomoci nezaměstnaným lidem zvýšit jejich šanci nalézt zaměstnání. Projekt „Za odbornými stážemi do Evropy“ pomohl jeho účastníkům prohloubit počítačové dovednosti i jazykové znalosti.

“Díky praxi, která následovala po samotném vzdělávání v učebnách, nabyli účastníci faktických odborných zkušeností a dovedností u zaměstnavatelů v Čechách nebo v partnerských evropských zemích. Účastníci projektu tak měli možnost pracovat v Řecku, Velké Británii, Itálii, Německu, Španělsku a na Maltě,“ řekla Pardubickému deníku ředitelka Vzdělávacího institutu Pardubice a Chrudim společnosti CC Systems a.s. Lucie Kovářová.

Partnerské společnosti zajistily účastníkům nejen pracovní uplatnění, ale také ubytování a dopravu. „Do projektu vstoupilo 32 absolventů, z toho dvanáct vykonalo praxi v zahraničí. Devět účastníků pak během tohoto projektu našlo zaměstnání,“ dodala Lucie Kovářová.

“Svoji pracovní stáž jsem absolvoval ve španělské Malaze. Pracoval jsem jako barman v jedné z nejlepších kaváren. Získal jsem mnoho zkušeností i korektních kontaktů,“ uvedl jeden z účastníků projektu Lucján Oláh.