Tato třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky bude otevřena pro budoucí šesťáky již popáté. Tito žáci by měli na konci devátého ročníku zvládat Word, Exel, grafické programy, e–mail, internet, tvorbu www stránek, operační systémy či základy programování. Navíc je možné získat certifikát ECDL.

Podle ředitele školy Radka Hejného je tato třída určena hlavně žákům se zájmem a vztahem k tomuto předmětu. „Samotné přijímací řízení se uskuteční 25. dubna ve čtrnáct hodin v naší škole v Družstevní ulici. Žáci si zde napíší test ze základů informatiky a logického myšlení,“ upřesnil našemu Deníku ředitel školy.

Podle něj lze bližší informace získat nejen na úterní informativní schůzce v jídelně školy, která se koná v devatenáct hodin, ale také na telefonním čísle 466 401 884–5, popřípadě přímo na internetových stránkách školy www.zspolabiny1.cz.