Cestáři v pondělních ranních hodinách otevřeli nový most v Doubravicích. Most je zatím průjezdný ve zúženém profilu, a to s omezenou maximální povolenou rychlostí na 20 km/h. S otevřením mostu se řidičům umožnil i nájezd na silnici I/37 a to ve směru do centra a na Chrudim.

Zároveň se řidičům uzavřela cesta přes mostní provizorium, které tu bylo vybudováno hned vedle stávajícího mostu 36-009.

Střechu hořící stodoly se zachránit nedalo.
Peklo v Sopřeči. Plameny šlehaly k nebi, ze střechy stodoly zbyly ohořelé krovy

„Mostní provizorium začalo sloužit pro veškerou dopravu v obou směrech (vč. MHD a trolejbusů) od 20. března. Koncem března se přesuly hlavní stavební práce na demolici stávajícího mostu. Provoz po provizoriu byl veden v termínu 20. 3. až 10. 9. 2023. Po demolici původního mostu následovala stavba nového mostu přes železniční trať,“ uvedlo ŘSD na svém webu.

Silničáři nyní dokončují krajnice na mostovce a připravují na kompletní otevření, které je plánováno v prosinci tohoto roku.

Otevření se dočkala i ulice Poděbradská

Uzavírka byla součástí stavby budovaného severovýchodního obchvatu města. Silničáři během ní překládali inženýrské sítě jako je horkovod, elektrické a datové kabely, nebo také vybudovali úplně novou kanalizaci. Dále se poblíž restaurace U Kalvodů začal budovat podchod pod budoucím obchvatem

Obousměrný průjezd uzavírkou zůstal pouze pro autobusy a trolejbusy MHD a od dnešního rána se otevřel i ostatním řidičům. Stavbařům se podařilo urychlit práce a řidičům se tak důležitá spojnice otevřela o týden dříve.

Nadjezd Kyjevská v Pardubicích
Hluk na nadjezdu Kyjevská? Město našlo řešení. Zabralo snížit rychlost o 10 km/h

„Je to dobře. Byla to zvlášť ráno a odpoledne hrůza, hlavně když dali do ulice Na Vrškách a do Bohdanečské cedule průjezd zakázán,“ řekl Deníku pan Josef z Polabin.

Přeložení inženýrských sítí bylo důležité proto, aby se v příštím roce mohla začít budovat výjezdová rampa, která se nachází v daném místě ulice Poděbradská.