Pětimetrový kmen a téměř třicetimetrová koruna. Jasan, který stojí za obchodními domy u pardubického nádraží je mezi stromy opravdu velikánem. Místo už střeží přes 160 let a svého času byl dokonce památkově chráněný. Tehdejší majitel pozemku se však proti ochraně odvolal, načež byla zrušena. Zdravý jasan ale zdobil území dál. Až se z jeho okolí začaly v březnu ozývat zvuky motorových pil, což neuniklo místním ochráncům přírody. „Když jsme zjistili, že se tam kácí, hned jsme jeli na místo. Topoly už byly v tu chvíli bohužel dole. Volali jsme policii a na odbor životního prostředí,“ popsal Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy. „Kdybychom je nezastavili, už tam nestojí ani ten jasan,“ dodal Seiner.

Odbor životního prostředí pardubického magistrátu ihned nechal kácení zastavit a prozkoumat, podle něho i aktivistů totiž majitel pozemků začal stromy kácet nelegálně. Investor, který chce na místě postavit další obchodní buňky, sice dostal od městského obvodu povolení ke kácení, avšak s několika podmínkami. „Podmínky se vázaly na právoplatné stavební povolení. Investor o stavební povolení zatím nepožádal, natož aby nabylo právní moci, jsme tedy toho názoru, že nebylo závazné stanovisko vykonané, proto jsme kácení pozastavili,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Investor, kterým je společnost Saller Group, se proti zákroku odboru ale odvolal. Celou věc tak nyní přezkoumává krajský úřad. Podle investora ho ke kácení opravňuje příprava přípojek. „Stavba těchto objektů může být provedena, aniž je na zbývající části stavby vydáno stavební povolení. Nelze se tedy ztotožnit se závěrem uvedeným v rozhodnutí, že jelikož není vydáno stavební povolení, nedá se s jistotou říct, že bude záměr realizován,“ hájil se investor v odvolání. Deníku ale do uzávěrky toho vydání na dotazy neodpověděl.

Hasiči za pomoci frézky opravdu během chvilky prst zachránili, kovový kroužek už nikoliv. Ale to už dívce nevadilo a po záchranné akci se jí dosti ulevilo.
FOTO: Pardubičtí hasiči frézkou sundali dvanáctileté Emě prsten z oteklého prstu

Od skácení tak vzrostlý jasan dělilo jen několik hodin. S tím že by měl vzrostlý a zdravý strom jít k zemi, se ale mnozí občané nechtějí smířit. „Proč proboha další obchod. Máme jich v tak malém městě málo? Všechno vykácet, vymlátit, zlikvidovat. Vše živé nahradit betonem. Je mi z toho zle,“ zněl jeden z názorů na sociálních sítích. Lidé tak ve stovkách začali podepisovat petici a otevřený dopis pro investora. „Podepište, prosím, otevřený dopis soukromému majiteli tohoto nádherného jasanu se žádostí, aby upustil od záměru skácet ho a místo něj postavit ten nejobyčejnější standardní "plechový" obchod. Třeba to vyjde,“ vyzvali iniciátoři další občany.

Ochránci přírody se chtějí věnovat ale také tomu, proč vlastně investor získal povolení pro kácení. O povolení totiž Saller žádal už několikrát, městský obvod mu ho ale vždy zamítl, načež se společnost odvolala na pardubický magistrát. Ten ale zamítnutí vždy potvrdil. V minulém roce ale najednou z městského obvodu vyšlo kladné stanovisko. „Žadatel doložil další dokumenty, které podpořily vydání povolení, správní orgán došel k tomu, že už není důvodu k zamítnutí,“ okomentovala to tajemnice prvního městského obvodu Gabriela Křížková. S takovým vysvětlením se ale aktivisté nechtějí smířit. „Městský obvod dvakrát rozhodl, že se jasan kácet nemá, že je to strom vysoké hodnoty. Minulý rok náhle rozhodnutí změnil, ale podle našeho názoru nijak nezdůvodnil, proč strom už tu hodnotu nemá. Takové postupy považujeme za nestandardní,“ dodal Seiner. Proti kladnému stanovisku se ale již nikdo neodvolal, proto nešlo na přezkoumání na pardubický magistrát.

Zelení aktivisté nebojují pouze za záchranu sto šedesát let starého jasanu, ale také za záchranu vzácného území. Houštiny za jasanem totiž ukrývají slepé rameno Labe, kterému se říká Podkova. „Odkrývá se tím možnost pro posun komerčního prostoru směrem k Podkově, což je přírodně velmi cenná lokalita. Ohrožený je tak celý mokřad,“ upřesnil Seiner.