Linka č. 1 – dne 3.11.2007 poslední spoj nepojede ulicí Demokratické mládeže a Lexovou ulicí.

Linky č. 5 a 7 – budou vedeny po odklonové trase:

- ve směru na Duklu ze zastávky Domov mládeže ul. Rožkovou a Gorkého a přes nám. Dukelských hrdinů na Lexovu ul.,

- ve směru do centra pojede ze zastávky Dukla náměstí ulici Gorkého a Rožkovou na Teplého a dále po své trase,

- zastávky Teplého v obou směrech budou pro linku č. 5 přeloženy na zastávku Dukla, u náměstí,

- zastávka Lexova bude uzavřena bez náhrady,

- zastávky Dukla náměstí budou v obou směrech obsluhovány bez omezení.

Linka č. 6 – spoje, které zajíždějí z Dukly náměstí do vozovny, pojedou obousměrně odklonovou trasou ulicí Gorkého a Rožkovou na Teplého ulici.

Linky č. 10 a 99 budou vedeny po odklonové trase:

- ve směru k DP z Gorkého ulice, ulicí Rožkovou a na Teplého ulici.

Linka č. 10 ve směru do Nemošic ze zastávky Dopravní podnik pokračuje na zast. Teplého a potom ul. Rožkovou na Gorkého ul.,

- zastávky Dukla, u náměstí v obou směrech budou přeloženy na zastávku Teplého,

- náhradní zastávky Dukla KD budou zřízeny v ulici Rožkova a budou osazeny přenosnými označníky.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.