Komoru zajímá především plán politiků, jak s podnikatelskou sférou spolupracovat. „Rádi bychom slyšeli, jak budou jednotlivé politické strany a hnutí podporovat podnikání v regionu a jak by zjednodušili a zkvalitnili legislativu pro podnikatele,“ nastínil program kulatých stolů předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal.  (buk)