„Hiporehabilitace je součástí tzv. podpůrných terapií. Není léčebnou metodou jako takovou, ale pro pacienty či klienty těchto zařízení je často návštěva hipocentra, jízda na koni či starost o koně jednou z nejhezčích a nejzajímavějších částí dne, a proto výrazně napomáhá léčbě či pobytu,“ uvedla za organizátory sbírky Hana Pospíšilová.

Díky předchozím ročníkům sbírky se postupně podařilo vybrat, vycvičit a umístit 15 koní. Ti slouží klientům a pacientům v Psychiatrických ústavech a léčebnách po celé České republice.

Letošní sbírka umožní umístit koně do Domova Mladá Milovice u Lysé nad Labem a dalších zařízení podle objemu nashromážděných prostředků. „Sbírka probíhá na základních školách - děti si za souhlasu rodičů mohou ve škole koupit hopíka, skvělou hračku na procvičování postřehu, a přitom pomoci potřebným.

Hračka je k dispozici za 25 korun a celá částka je určena na nákup, výcvik a umístění koně,“ řekla Hana Pospíšilová a dodala, že na činnost sdružení z Rokytna je možno přispívat i mimo sbírku, a to prostřednictvím dárcovských SMS zpráv ve tvaru: DMS CPK odeslaných na číslo 87 777 pro jednorázový příspěvek 30 korun, nebo ve tvaru: DMS CPK ROK na telefonní číslo 87 777 pro pravidelný příspěvek 30 korun jednou měsíčně po dobu jednoho roku.