„My bychom byli samozřejmě rádi, kdyby se získání certifikátu stalo pro poskytovatele služeb prestižní záležitostí. To že zatím o jaklousi pečeť kvality na dveřích provozovny příliš nestojí je škoda nejen pro návštěvníky našeho města, pro něž má být jasným vodítkem, ale i pro hoteliéry a restauratéry samotné. V certifikaci získávají možnost otevřeně a veřejně deklarovat kvality vlastního zařízení, získávají nové možnosti propagace. Certifikace pro ně nemá být bičem, ale naopak pomocníkem a myslím, že dříve nebo později to většina z nich pochopí," řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Město má zájem na rozvoji turistického ruchu a proto vroce 2006 zahájilo projekt certifikace služeb cestovního ruchu, konkrétně ubytovacích a restauračních služeb. Má přispět ke zlepšení jejich kvality, ale také napomoci lepší orientaci návštěvníků.
Certifikát kvality získají pouze ty provozovny, které obstojí v náročnémhodnocení. Logo Quality Certification Pardubice, kterým mohou provozovatelé po získání certifikátu své provozovny označit, je naopak dobrým vodítkem pro návštěvníky. Takové označené restaurace, kavárny, hotelu nebo penzionu pro ně má být signálem toho, že zde najdou služby na dobré úrovni. „Udělená certifikace přináší i další výhody. Město chce vydat brožuru se zařízeními, které hodnocením prošly a budeje propagovatnapříklad na veletrzích cestovního ruchu či prostřednictvím regionálního informačního střediska Pardubice Region Tourism,“ řekla Lucie Křivková zodboru kultury, sportu a cestovního ruchu pardubického magistrátu.
Zájemci o posouzení úrovně ubytovacích a restauračních služeb svých provozoven se mohou na odboru kultury pardubické radnice hlásit do 30. dubna.Pravidla, registrační formulář a další informace jsou kdispozici také na http://www.pardubice.eu/priloha/forkm_okscr_reg_certif_doc
Vloňském roce se o certifikát ucházelo 21 provozoven vPardubicích a okolí. Uspělo 18 znich. Slogem Quality Certification Pardubice se mohou návštěvníci vsoučasné době setkat vjedenácti stravovacích zařízeních - restauracích, kavárnách i barech a v sedmi hotelích a penzionech.