V případě požadavku z velení NATO  mohou vojáci plnit bojovou, mírovou nebo humanitární misi kdekoliv, kam je velitelství pošle. „Znamená to 169 vojáků a 120 kusů techniky. Případné nasazení znamená, že do deseti dnů musí jednotka být připravena k přesunu na místo nasazení. V našem případě tedy na letišti. Norma pro naši jednotku počítá s přesunem tří set tun materiálu na vzdálenost pět set kilometrů za den," uvedl Zdeněk Urbanec, velitel střední dopravní roty. Vyrovnané řady vozidel přitom prošly inspekční prohlídkou. „Velitelství odpovídá za to, že technika spadající pod tuto pohotovost je naprosto bez závad. To samé platí i pro mužstvo. Všechny cestovní doklady vojáků musí být platné na potřebnou dobu, musí projít předepsaným očkováním proti chorobám a tak dále," dodal Zdeněk Urbanec. Pardubáci budou pohotovost držet následující rok.