Zrušení pohřebného zasáhne zcela určitě městskou pokladnu. Podle pardubické radnice totiž přibude nebožtíků, které bude muset na své náklady pohřbít město. Do loňského roku městu na tyto případy přispíval stát dávkou ve výši pěti tisíc korun, která však byla s novým rokem zrušena.

Také bezdomovci

Město Pardubice v posledních letech platilo pohřbení zhruba u sedmi lidí ročně. Jednalo se buď o bezdomovce či osamělé jedince, u nichž se nepodařilo najít nikoho, kdy by jim pohřeb vypravil. K těmto případům zřejmě přibudou další, protože známí či sousedé, kteří by pohřeb zemřelého jinak zajistili, by již jej museli platit ze svého. Tato povinnost tak zůstane na městu.

Podle zákona o pohřebnictví musí obec do 96 hodin obstarat pohřbení zemřelého tehdy, když se nenajde nikdo jiný. Velký problém se dá podle vedoucí Odboru komunitních služeb pardubického magistrátu Ivany Liedermanové čekat v situacích, kdy zde zemře cizinec a nejsou známí jeho příbuzní. „V takovém případě podle zákona o pohřebnictví můžeme zemřelého zpopelnit pouze se souhlasem velvyslanectví dané země. Měli jsme případ, kdy se nám souhlas nepodařilo získat. Museli jsme tedy na deset let zaplatit hrobové místo a muže pohřbít. Město to přišlo na více než 10 tisíc korun,“ řekla Ivana Liedermanová. Podobný případ se přitom podle ní může v Pardubicích kdykoli opakovat, neboť zdejší firmy zaměstnávají stovky zahraničních dělníků.

Dražší pohřby

V loňském roce zaplatily Pardubice za pohřbení sedmi lidí téměř 33 tisíc korun. Pro letošní rok má město v rozpočtu vyčleněno na tyto účely 40 tisíc korun, ty však zřejmě nebudou stačit a město bude muset částku navýšit. Po změně DPH přijde letos v Pardubicích pohřeb žehem bez obřadu zhruba na šest tisíc korun.