Město Pardubice se tak stalo prvním místem mimo Prahu, které nabízí využití nového přepážkového pracoviště, kde lidé mohou získat na jednom místě výpis zkatastru nemovitostí, výpis zeživnostenského a obchodního rejstříku. „Do budoucna samozřejmě počítáme, že Czech Pointy budou občanům poskytovat podstatně širší nabídku služeb. Prozatím spouštíme tento projekt vpilotní fázi, kterou přibližně za tři měsíce vyhodnotíme,“ řekla koordinátorka projektu Věra Zítková zministerstva informatiky.
Pracoviště Czech Point bude vrámci pardubického magistrátu prozatím jen jedno. „Naši zaměstnanci již byli na tuto novou službu zaškoleni. Jaký bude zájem ze strany veřejnosti, to teprve uvidíme,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Kramář.
Služba Czech Point bude fungovat tak, že pro pořízení výpisu zkatastru nemovitostí občan úředníkovi sdělí katastrální území a číslo listu vlastnictví, o který žádá. Pro výpis zobchodního či živnostenského rejstříku budou muset lidé znát identifikační číslo subjektu, jehož výpis budou chtít vyhotovit. Po zadání těchto identifikátorů aplikace Czech Pointu zašle žádost na příslušný rejstřík, který jí obratem vrátí požadovaný výpis. „Pořízení tohoto výpisu je pak celkově záležitostí jedné či dvou minut,“ doplnil Petr Kramář.
Všechny výpisy budou vydávány za poplatek, a to podle zákona o správních poplatcích. Například za dvoustránkový výpis zkatastru nemovitostí občan zaplatí 100 korun, jednostránkový výpis zobchodního nebo živnostenského rejstříku přijde na polovic.