Uskuteční se ve středu od 18 hodin v přednáškovém sále pardubického zámku. Archeologové Východočeského muzea na přednáškách poutavou formou představují výsledky nejnovějších výzkumů.