Již téměř osm let se vleče kauza výstavby Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem. Předmětem sporu je vila s rozlehlou zahradou, kterou její majitelé odkázali Oblastní charitě s přáním, aby v ní mohli dožít svůj život osamělí a nemohoucí senioři. Proti se však postavili někteří sousedé, jimž vadilo, že hodnota jejich pozemků by mohla kvůli této stavbě klesnout. Tvrdí, že dům pro čtyři desítky seniorů přinese čtvrti velký provoz a že si nepřejí mít nablízku dům, v němž budou umírat lidé.

Ačkoliv letos v únoru okresní soud opět rozhodl ve prospěch této stavby, uplatnili její odpůrci už osvědčenou zdržovací taktiku. V posledním možném termínu se odvolali, a tím se znovu do nenávratna ztratila možnost získat časově limitované prostředky z nejrůznějších dotací.

„Až dosud činí tato částka, ztracená v důsledku průtahů, zhruba šest milionů korun,“ uvedli Jarmila Stibicová a Jaroslav Vondra z Rady seniorů, která je poradním orgánem Rady města Pardubic. Společně se rozhodli zorganizovat petici Za výstavbu Domu pokojného stáří. Podpisové archy a doprovodný text jsou nyní všem zájemcům k dispozici v obou podatelnách pardubického magistrátu a také na většině úřadů městských obvodů a v seniorklubech.