Po celé období, kdy byly hosty na pardubickém letišti stroje JAS 39 Gripen z čáslavské základny, které svým hlukem asi nejvíce obtěžovaly okolí, vznikla spousta petic, stížností a různých podnětů především na hluk a nedodržování leteckých koridorů. Rovněž se uskutečnila řada jednání s vedením vojenského a civilního letiště, se zástupci Centra leteckého výcviku (CLV) a v neposlední řadě i s vedením města o možnostech řešení tohoto problému.

V současné době existují pouze dvě řešení. První variantou je, že budeme naléhat na vedení města, aby prosazovalo názor na zrušení celého letiště. Při takovém vážném rozhodnutí si ale musíme uvědomit vše, co by se zrušením celého letiště bylo spjato. Protože, ačkoliv hlučné letiště bezesporu je, přináší turistický ruch do nejméně navštěvovaného regionu v celé České republice a tisíce pracovních míst ve firmách, které podnikají v Pardubicích a přilehlých obcích, a to právě i z důvodu možného leteckého spojení a přepravy materiálu. I proto jistě disponuje Pardubický kraj jednou z nejnižších nezaměstnaností v republice. Proto si myslím, že zrušení celého letiště by pro celý kraj bylo určitě krokem zpět.

Pokud tedy opustíme myšlenku zrušení celého letiště jako takového, jelikož z mnoha důvodů není možné, aby civilní letiště fungovalo samostatně bez účasti vojenského, bohužel se musíme smířit s faktem, že historicky se pardubické letiště nachází přímo ve městě, v těsné blízkosti zastavěné oblasti rodinnými domy, a nalézt způsob, jak s letištěm v našem obvodě bok po boku vycházet. Ve spolupráci s vedením města se pokusíme jednat s armádou o možných náhradách a kompenzacích za nepříjemnou nadměrnou hlukovou a spadovou zátěž v blízkém okolí letiště.

Rovněž jsme byli ujištěni, že rekonstrukce letiště v Čáslavi se povedla a že v nejbližších letech nás podobná plánovaná akce s gripeny nečeká.

Nicméně je potřeba si uvědomit, že pardubický vzdušný přístav je stále prvním záložním vojenským letištěm v České republice. A pokud by zde v budoucnu měly opět na nějakou delší dobu zakotvit vojenské letouny, musíme být lépe připraveni v podobě nových měření hlukové zátěže a rovněž také přísnějšího dohledu na dodržování leteckých koridorů a hlukových limitů.

Petr Králíček, starosta Městského obvodu Pardubice VI