Již nějakou dobu lze pozorovat čilý pracovní ruch v Polabinách IV. Jakýmsi středem prací je vytížená zastávka městské hromadné dopravy v ulici Kpt. Bartoše, z níž vycházejí do všech směrů pěší komunikace, ať již zpevněné či vyšlapané, k obchodům nebo obytným domům.
Hlavní osou je široký chodník vedoucí ke Gymnáziu Mozartova, který rovněž doznává změn k lepšímu. Mění se rovněž rozpadající se betonové záhony a někdejší terasy, které již mají rovněž svá nejlepší léta dávno za sebou…

Důraz na zeleň

Již v roce 2011 byla zpracována studie budoucího řešení polabinské čtyřky. Návrh optimalizuje chodníky, vyzdvihuje přirozená ohniska prostoru a klade důraz na význam zelených odpočinkových ploch.
„Prvním významným zásahem je okolí zastávky, kde je místo dosavadní změti vyšlapaných cest vytvořeno malé náměstí s výraznou dlažbou se vsazenou číslicí "4". Další změny jsou pak na blízkém rozcestí. Vyrůstají zde nová schodiště a bezbariérové rampy, doplněné novými kvetoucími stromy v betonových nádobách. Napříč parkem pak byla navržena nová cesta, jež ve čtvrtkruhu obepíná společenskou louku. Celé území je doplněno estetickým mobiliářem v podobě laviček, odpadkových košů, hodin, plakátovacích ploch, stojanů na kola a podobně," píše se na webových stránkách polabinského městského obvodu.

Původně se měla v roce 2013 uskutečnit pouze první a nejdůležitější etapa, to jest prostor mezi zastávkou, parkovištěm a centrálním objektem občanské vybavenosti. Díky příznivému výsledku výběrového řízení na dodavatele však bylo rozhodnuto i o realizaci druhé etapy, kterou se rekonstrukce „čtyřky" uzavře.

Změny mají ušetřit

Oproti původnímu velkorysému záměru však došlo k určitým změnám s cílem snížit náklady. Tím byly vyslyšeny některé připomínky občanů k původnímu projektu, v nichž zazněly obavy z narušení zeleně v této části sídliště. V tomto prostoru tedy nebudou měněny trasy chodníků, pouze budou stávající chodníky opatřeny novým krytem. Současně bude kompletně rekonstruováno veřejné osvětlení a vyměněny lavičky.