Na travnaté ploše v objektu DDM Holice mohly děti ze zdejších základních škol na třech stanovištích, na kterých se skupinky asi po 200 dětech vystřídaly po 30 minutách, shlédnout ukázku práce policistů z oddělení hlídkové služby, služby dopravní policie a kriminalistické techniky.


Na Stanovišti dopravního inspektorátu mohly děti shlédnout praktickou ukázku práce s moderním laserovým radarem, který dokáže změřit například i rychlost chůze chodce, jak se mohli přítomní žáci přesvědčit. Policisté jim rovněž popsali postup dopravních policistů na místě dopravní nehody a mohli nahlédnout do výjezdového vozidla skupiny dopravních nehod. Rovněž si někteří vyzkoušeli, jak probíhá orientační dechová zkouška s přístrojem drager.
Nejvíce akční byli pro děti policisté z Oddělení hlídkové služby. „Oba jsou členy pořádkové jednotky a mají bohaté zkušenosti s ukázkami pro veřejnost. Dětem vysvětlili zásady sebeobrany a zdůraznili, že nejlepší obrana je vždy útěk! Policisté potom předvedli jednotlivé aktivní prvky sebeobrany a zároveň výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, která slouží k lepší ochraně policistů nasazovaných do rizikových akcí, jako jsou například různá sportovní utkání, nepovolené demonstrace či srocení,“ řekla našemu Deníku mluvčí pardubické policie Dana Hejkalová.

Další stanoviště, které si mohly děti prohlédnout, byla skupina kriminalistické techniky. „Velitel dětem vysvětlil postup policie na místě činu a osvětlil jim jednotlivé stopy a jejich zajišťování a rovněž upozornil na to, jak se mají občané chovat, pokud se na místo činu dostanou. Že nemají na nic sahat, ale raději ihned přivolat policisty přes linku 158, eventuálně 112,“ dodala Dana Hejkalová.