Účastníci debaty
Jiří Čáslavka (Strana zelených)
Simeon Karamazov (ODS)
Martin Kolovratník (ANO 2011)
Zbyněk Kusý (SPOZ)
Jiří Skalický (TOP 09)
Václav Snopek (KSČM)
Martin Šácha (KDU-ČSL)

Jednu z posledních možností položit otázky kandidátům do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky měli pardubičtí voliči v Divadle 29, kde se sešlo celkem sedm kandidátů stran s největším volebním potenciálem. „Pozvání odmítli pouze zástupci ČSSD, a to z důvodu velké časové vytíženosti jejich kandidátů," vysvětlil jeden z pořadatelů  debaty v „Devětadvacítce" Petr Tomášek.
Diskuze se zúčastnili kandidáti, kteří pochází nebo mají velmi silné vazby na město Pardubice.

Nezaměstnanost  a pomoc regionu

Debata měla za cíl rozebrat tři hlavní témata. Řešení nezaměstnanosti, korupce a uvést, jakým způsobem by kandidáti v případě zvolení pomohli městu Pardubice. Dostalo se i na dotazy z publika.
Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci vystoupala na 6,5 procenta. Zelení, zastoupení v diskuzi Jiřím Čáslavkou, by ji řešili pomocí investic do vzdělání.
„Ne stát, ale firmy vytvářejí pracovní místa. Proto bychom více podpořili zaměstnavatele," prozradil Simeon Karamazov z ODS a dodal, že by chtěl více pomoci rovněž studentům technických oborů.
Zbyněk Kusý z SPOZ prohlásil za stěžejní bod jejich programu takové investice do dopravy, které by vytvořily nová pracovní místa.
Kandidát TOP 09 Jiří Skalický by nezaměstnanost řešil snížením odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Více by chtěl rovněž podporovat český export.
„Podpořili bychom zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce, a to lidí nad 55 let a čerstvých absolventů, pomocí daňových a sociálních výhod pro zaměstnavatele," navrhl Martin Šácha z KDU-ČSL.
„Zvýšili bychom spolupráci podniků se školami," nabídl své řešení  Martin Kolovratník z hnutí ANO 2011.
„Více bychom  pomáhali drobným podnikatelům a řemeslníkům. Prioritou je také podpora ekonomické diplomacie. Čeští velvyslanci by měli více propagovat naše firmy v zahraničí," poznamenal Václav Snopek z KSČM.

Zdroj: Youtube

Stěžejním je řešení dopravní situace

Všichni kandidáti se shodli na důležitosti vyřešení dopravní situace v kraji, zejména na dokončení silnice R35.
Martin Šácha (KDU-ČSL) by  chtěl zlepšit úroveň zdravotnictví v kraji. Václav Snopek  (KSČM) by rád zbavil kraj starých ekologických zátěží a prosazoval nový zákon o učňovském školství.  „Budu se zasazovat o znovuobnovení onkologického centra v Pardubické krajské nemocnici," uvedl Jiří Skalický (TOP 09).

„Podporoval bych sport v regionu. Konkrétně dokončení staveb sportovišť v kraji," sdělil Zbyněk Kusý (SPOZ). Martin Kolovratník (ANO 2011) by se zaměřil na snížení nezaměstnanosti v kraji. Simeon Karamazov  (ODS) by k prioritě dostavby silnice R35 přidal dořešení situace okolo pardubického letiště. „Investoval bych do školství," vyjádřil se Jiří Čáslavka ze Strany zelených.