„Jak se do knihovny dostaly, proč nebyly zpracovány a zařazeny do fondu, se asi nedozvíme,“ říká ředitel krajské knihovny Petr Kárník. Podle něj se můžeme jen domnívat, že byly součástí některé pozůstalosti, jež byla a dosud je knihovně nabízena. V roce 2001 byl nalezený materiál zpracován a uložen do chráněného fondu ve studovně.

Letos v březnu přišel známý pardubický historik Jiří Kotyk s nápadem uspořádat v prostorách krajské knihovny výstavu těchto prací. Za pomoci pracovníka Akademie věd ČR Martina Krummholze, Městského muzea v Nové Pace, Muzea východních Čech v Hradci Králové a Státního okresního archivu v Pardubicích byly originální skici doplněny o korespondenci a další osobní písemnosti sochaře Stanislava Suchardy.

Zájemci si vše nyní mohou prohlédnout na výstavě, která v krajské knihovně potrvá až do 31. května. Součástí výstavy je rovněž odborná přednáška Martina Krummholze, která se uskuteční v pondělí 21. května od 17 hodin v univerzálním sále knihovny.

„Nám nyní nezbývá než doufat, že tato výstava je prvním krokem k vybudování skutečného pomníku Mistra Jana Husa v Pardubicích,“ dodává ředitel Petr Kárník.