Své síly ve znalostech poskytování první pomoci si zde změřilo jedenáct pětičlenných družstev ze třetích až devátých tříd základních škol okresu. Na devíti stanovištích ošetřovaly děti modelová zranění figurantů, prokazovaly znalost obvazové techniky i dovednost s transportem zraněných. Nechyběl ani test ze znalostí mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

„Mladí zdravotníci osvědčili, že umí poskytovat první pomoc jak standardními prostředky, tak improvizovaně,“ chválila je za pořádající oblastní spolek ČČK jeho předsedkyně Vladimíra Hanáková. V kategorii mladších i starších žáků zvítězila družstva ze ZŠ Závodu míru v Pardubicích. Oba týmy postupují do krajského kola, jež se letos koná 23. května v Hradci Králové.