„Enuréze je třeba věnovat u dětí starších pěti až šesti let velkou pozornost, protože u nich představuje významný stresující faktor a může nepříznivě ovlivnit normální psychický vývoj jedince,“ upozorňuje prof. MUDr. Jan Janda, CSc., z pediatrické kliniky UK 2. LF a FN v Motole.

Enuréza se vyskytuje velmi často, v první třídě se pomočuje ještě asi 10 procent dětí. Ve věku 10 let jich stále zůstává přes noc mokrých vícekrát měsíčně asi pět procent. Stojí za to zmínit i fakt, že občas se pomočuje asi jedno procento dospělých, to laické veřejnosti není většinou známo!
Podle odborníků tyto údaje není jednoduché od dospělých získat, hlavním důvodem je stud postižených.

Dospělí enuretici se většinou nepomočují tak často jako děti, ale kontrola suchého lůžka u nich významně vázne.


Porada s odborníkem


Trápí-li dítě starší pěti let pomočování, měl by se jeho rodič obrátit na praktického lékaře pro děti a dorost v místě bydliště.
V případě komplikací odešle dětský lékař pacienta na urologické či nefrologické vyšetření.

Další potřebné informace včetně seznamu odborných pracovišť zaměřených na pomočování dětí jsou uvedeny na webových stránkách
www.nocvsuchu.cz.

Od května tohoto roku funguje na internetu také poradna lékařů se zaměřením na dětskou urologii a nefrologii. Nejčastější otázky a odpovědi na téma pomočování jsou pravidelně zveřejňovány.

Pokud potřebuje rodič konzultovat individuální problém, může poslat svůj dotaz na adresu info@nocvsuchu.cz.